Logo deteylinger.nl
Bezoekers van de informatiemarkt in het Bestuurscentrum bekijken de informatie over windmolens bij AkzoNobel. | Foto: Nico Kuyt
Bezoekers van de informatiemarkt in het Bestuurscentrum bekijken de informatie over windmolens bij AkzoNobel. | Foto: Nico Kuyt (Foto: Nico Kuyt)
Teylingen

Voor- en tegenstanders op informatiemarkt over windmolens AkzoNobel

  Politiek

Voorhout • De gemeente hield op woensdag 7 juni een informatiemarkt in het Bestuurscentrum over de mogelijke komst van windmolens op het terrein van AkzoNobel aan de Rijksstraatweg in Sassenheim. B&W wilde tijdens de bijeenkomst de meningen van inwoners verzamelen over wat er zoal leeft rond het plan voor het plaatsen van windturbines.

Door Nico Kuyt

Op de markt kregen de bezoekers uitleg over de windmolens en konden ze bekijken van welk punt op aarde dan ook wat het zicht zal zijn op de masten. Ook konden in gesprek gaan met wethouder Arno van Kempen. Daarnaast hadden omwonenden een stand ingericht tegen de 'dreiging' van een komst van de molens, zoals zij het zagen. "Het is een precair onderwerp met veel voor- en nadelen", verklaarde wethouder Van Kempen in een gesprek vooraf aan de pers. "De voordelen liggen in de duurzaamheid. Dat wij als gemeente iets willen of moeten doen met duurzaamheid staat als een paal boven water. De vraag is in welke vorm. Nadelen zijn er ook. Het zicht, het geluid, de slagschaduw en de impact op de leefomgeving. Daar heb ik begrip voor. De zorgen die leven bij hen die in de buurt wonen, snap ik." Hij geeft wel aan dat hij eveneens vele positieve geluiden heeft gehoord, zoals op Facebook, en die tot nu onderbelicht zijn gebleven. "Daar moet ik ook mee dealen. Het is een zoektocht om de belangen van Teylingen en alle Teylingers zo goed mogelijk te dienen."

Procedure

De inhoudelijk gesprekken over de windmolens start nu. Eerst moest de gemeenteraad de vraag over de procedure afhandelen met als centrale vraag: wie past het bestemmingplan aan, de provincie of de gemeente? Uiteindelijk is de provincie het bevoegd gezag en geeft ook de vergunning af. De raad koos om het aanpassing van het bestemmingsplan in eigen hand te houden. Dat kost de gemeente wel 10.000 euro, met daarboven nog de kosten als bezwaren en beroepen worden ingediend. Van Kempen: "Maar vanaf nu willen wij zo snel mogelijk aan de slag met de inhoud en het plan met Akzo, de provincie, B&W en raad bespreken. Met Akzo over de hoogte praten. Moet het 170 meter zijn of minder, moeten het twee of meer masten zijn? Vanavond is de start om alle informatie op te halen. De zorgen van mensen krijgen daarbij een belangrijke plek, daar loop ik niet voor weg. We kijken voor zo weinig mogelijk last voor de inwoners."

De wethouder gaat ook het gesprek aan met de omliggende gemeenten. Eerder heeft hij de gemeente Noordwijk, Katwijk en Oegstgeest al geïnformeerd over het voornemen van Akzo en via hen de inwoners van deze dorpen uitgenodigd voor de informatiemarkt. 

Slagschaduw

Intussen liep het Bestuurscentrum vol met bezoekers. In de trouwzaal was een stand ingericht rond schaduw en geluid. Er ligt volgens de wet een grens voor de hoeveelheid slagschaduw die aanpalende woningen mogen verduren. Dat is 17 dagen per jaar van 20 minuten, anders gezegd maximaal 6 uur per jaar. Bij meer slagschaduw, staat de molen stil. De gemeente is de handhaver. Ook voor geluid geldt een wettelijk grens. Bij een woning overdag is dit 47 dB en 's nachts om 41 dB. Een molen produceert ongeveer 107 dB. Op 400 meter is dat dan 44 dB, 600 meter 40 dB, op 800 meter 38 dB en op 1000 meter 36 dB. In vergelijking: 30 dB is zacht gefluister, 40 dB is een woonstraat 's nachts, 50 dB een woonstraat overdag en 60 dB is een normaal gespreksniveau.

                          

Zicht

Veel belangstelling trok het programma dat in de hal was opgesteld om vanaf elk punt het zicht op de molens te bekijken. En dat is vrij stevig. Op de dijk bij het Kaageiland is er nog goed zicht op. Zelfs vanaf de Langebrug in het Lage Land, een van de meest oostelijke plekken van de gemeente, zijn zij te zien. Maar ook vanuit Voorhout zijn de turbines goed in beeld. Bij de stand van de omwonenden in de raadzaal tierde intussen de ontevredenheid over het plan. De lijst met handtekeningen tegen een komst groeide gestaag. Zij willen de molens pertinent niet.

Meer berichten