Logo deteylinger.nl
Foto: Piet van Kampen
Sassenheim

Bewoners Boschplein ontstemd over inspraak verplaatsen kermis

  Politiek

Sassenheim • Het mogelijk verplaatsen van de kermis naar het centrum en de inspraak daarover, heeft het ongenoegen opgeroepen van Willem-Jan Hooijmans, voorzitter van de vereniging van eigenaren (VVE) van Boschplein.

Door Nico Kuyt

De inspraakprocedure verdient naar zijn mening bepaald geen schoonheidsprijs. Er zou door de gemeente 'breed onderzoek' plaatsvinden onder 'alle betrokkenen, ondernemers en omwonenden', om te kijken in hoeverre er draagvlak is voor dit idee. Maar de de bewoners van het Boschplein zijn daarin niet gekend, terwijl zij straks wel met de eventuele nadelige gevolgen ervan, zoals geluids– en parkeeroverlast worden geconfronteerd. Het Boschplein zou volgens de gemeente 'niet direct aan het evenemententerrein' grenzen, maar dat vindt Hooijmans niet bepaald steekhoudend, want de bewoners ondervinden straks wel duidelijk de gevolgen ervan.

Overlast

Tijdens een rondvraag op de recente algemene ledenvergadering van de VVE Boschplein spraken alle aanwezigen zich uit tegen het plan om de kermis naar het centrum te verplaatsen vanwege onder andere geluids- en lichtoverlast tot in de late avonduren. De alsmaar hoger wordende bebouwing zorgt ook dat het geluid meer gaat resoneren. Verder vrezen de bewoners voor parkeeroverlast en verminderde toegankelijkheid van de winkels, vooral voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn.

Ongepast

Ook het mogelijk vandalisme is een punt van zorg. Verder wordt de kermis met al zijn geluids- en lichteffecten in de nabijheid van park Rusthoff en in het centrum met de historische gebouwen als de NH Hervormde kerk en het uitvaartcentrum, onwenselijk en ongepast ervaren door de VVE. "Waarom wordt de kermis niet verplaatst naar een gedeelte of terrein, bij voorkeur ergens aan de rand van het dorp, waar de impact voor omwonenden en dieren veel minder groot is? Is het trouwens inmiddels niet wat achterhaald dat iedere woonkern nog zijn eigen kermis heeft? Als we kunnen fuseren tot één gemeente, waarom dan ook niet één kermis voor de hele gemeente?", stelt Hooijmans.

Meer berichten