Logo deteylinger.nl
In juli was er een ontwerpmarkt voor inwoners. De resultaten zijn meegenomen in de nieuwe plannen. | Foto: MV
In juli was er een ontwerpmarkt voor inwoners. De resultaten zijn meegenomen in de nieuwe plannen. | Foto: MV
Warmond

Herinrichting Herenweg valt veel duurder uit

  Politiek

Warmond • De aanpassing van de Herenweg gaat ongeveer tussen de vier en zeven miljoen euro kosten. Oorspronkelijk is er vijf ton voor begroot. De definitieve aanpassingen zijn nog niet vastgesteld en ook eventuele bezuinigingen nog niet meegenomen.

Door Nico Kuyt

Afgelopen week werd de raadscommissie Ruimte geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de herinrichting van de Herenweg. Na twee ontwerpmarkten met de inwoners, is duidelijk dat de fietser meer voorrang dient te krijgen, de snelheid van de auto's gematigd en de overgangen meer veilig. De route is in drie delen opgeknipt en voor elke zijn twee varianten opgesteld.

Belang van fietsers

Er kwamen veel klachten en opmerkingen binnen. Zo wordt op het Oosteinde te hard gereden. Een idee is om een volwaardig fietspad daar te maken, of het schelpenpad aan de oostkant daarvoor eveneens te gebruiken. De ene oplossing kiest meer voor de fiets, de andere meer voor de auto. Op de smalle Herenweg spitsen de problemen zich toe. Er rijden heel veel auto's en de fietsers voelen zich onveilig, vooral op het smalle gedeelte. Het moet weer een dorpse straat worden. Een oplossing is om de fietser meer ruimte op de rijbaan te geven door brede rode fietslopers. Een meer radicale oplossing is om er een fietsstraat van te maken waar de auto te gast is, zoals het aanbrengen van klinkers.

Voor de Oranje Nassaulaan is het weer een beetje anders. Daar spitsen de problemen zich toe tot een aantal punten, maar ook daar moet volgens de inwoners meer voor de fiets gekozen worden, zodat de auto minder kan gaan racen. Bijvoorbeeld door de fietsstrook breder te maken. Het gaat hier om kleine aanpassingen.

Extra geld

Het is wel duidelijk dat voor de aanpassingen de vijf ton niet genoeg zijn. Zo heeft de gemeenteraad het Oosteinde bij het project getrokken. De eerste ramingen laten een vier tot zeven miljoen zien aan ingrepen. Maar de keuzes zijn nog niet gemaakt. Er kan besloten worden om het in delen doen. Wethouder Kees van Velzen streeft om in december discussie met de raad hierover aan te gaan. Eerst volgt nog op dinsdag 3 oktober de derde ontwerpmarkt. Bezoekers kunnen daar hun voorkeur uitspreken. Die resultaten worden vervolgens verwerkt. In november neemt B&W dan een besluit wat ze de raad gaat voorstellen. In december bespreekt de raadscommissie Ruimte het en vervolgens neemt de raad een besluit. Volgend jaar zal dan de aanbesteding en uitvoering volgen.

Meer berichten