Logo deteylinger.nl
Hockeyclub MHC Voorhout is een van de gebruikers van het sportpark. | Foto: archief
Hockeyclub MHC Voorhout is een van de gebruikers van het sportpark. | Foto: archief
Voorhout

Raad stemt in met herinrichting sport- en recreatiepark Elsgeest

  Politiek

Voorhout • De gemeenteraad geeft toestemming voor de structurele verbetering van sport- en recreatiepark Elsgeest. Dat betekent extra sportvelden, maar ook een veiliger verkeerssituatie en ontwikkeling van natuur en recreatie.

De gemeente Teylingen en de verenigingen van sport- en recreatiepark Elsgeest hebben het initiatief genomen om samen te onderzoeken hoe op het park structurele verbeteringen kunnen worden aangebracht. Dat leidde tot het plan om het sport- en recreatiepark opnieuw in te richten.

Grondaankoop Leidsevaart

Inmiddels draaien de herinrichtingsplannen van Elsgeest niet alleen meer om het aanleggen van extra sportvelden voor de hockey-, voetbal- en handvereniging. Door de aankoop van Leidsevaart 3(A) en de al aangekochte graslanden is nu een groot aaneengesloten gebied ontstaan. Dat biedt nu als extra natuurontwikkeling in combinatie met recreatie een veilige ontsluiting van het sportpark voor gebruikers en buurtbewoners. Wethouder Bas Brekelmans: "Geweldig dat alle partijen rond het park mee willen doen om mooie sport- en andere voorzieningen voor Teylingen te realiseren".

Door het besluit van de raad kan het ontwerp nu uitgewerkt worden in overleg met de direct betrokkenen rondom park Elsgeest. Ook is nog een ontheffingsprocedure bij de provincie nodig.

Lees meer in De Teylinger van woensdag 4 oktober. 

Meer berichten