Logo deteylinger.nl
De kapel van Luidina blijft behouden. | Foto: MV
De kapel van Luidina blijft behouden. | Foto: MV
Warmond

Bouwplan achter Liduina gaat in procedure

  Politiek

Warmond • B&W stemt in met het starten van de procedure voor om te komen tot het bestemmingsplan van de bebouwing achter Liduina, de hoek Endepoellaan met De Weiden.

De bedoeling is dat daar 28 koopwoningen komen in twee evenwijdige woonblokken, onderverdeeld in 20 eengezinswoningen en 8 gestapelde woningen achter het bestaande hoofdgebouw Liduina aan de Herenweg 50. Het bestaande hoofdgebouw is aangekocht door Amvest Vastgoedontwikkeling en maakt geen onderdeel uit van dit plan. Dat wordt verbouwd tot twee gastenhuizen met totaal 38 zorgeenheden en een inwonend zorgechtpaar.

Voor het achterliggende deel heeft B&W besloten om akkoord te gaan met het voorontwerp van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken en hiervoor de periode van inspraak voor eenieder en het overleg met allerlei instanties te starten. Voor de bouw moet de bestaande bebouwing gesloopt worden. Enige jaren geleden zijn al de aanleunwoningen gesloopt. Naast de zeven parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden alle overige 41 extra benodigde plekken binnen de ontwikkeling aangelegd. Het voldoet daarmee aan de normen zoals die zijn vastgelegd in de gemeentelijke Parkeernota. (Nico Kuyt)

Meer berichten