Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay.com
Teylingen

Geen leenmobiel voor schooljeugd

  Politiek

Teylingen • B&W is niet van voornemens om mobieltjes te leen aan te bieden aan de jeugd in het voortgezet onderwijs die in armoede leven. Zo kunnen gezinnen die onder andere van de Sociale Dienst een Persoonsgebonden Ondersteunend Budget (POB) of Inspanningspremie (IP) krijgen, van dat geld zelf een mobieltje aanschaffen.

Door Nico Kuyt

De fractie van de ChristenUnie had onlangs vragen gesteld over het beschikbaar stellen van mobieltjes aan de scholieren uit gezinnen met een smalle beurs zodat zij mee kunnen met het toenemend gebruik ervan, zoals wijzigingen van het rooster op school, berichten van de mentor en sociale contacten met klasgenoten. Veenendaal en Den Haag maken reeds een leenmobiel mogelijk voor brugklassers van ouders met een laag inkomen.

Krantenwijk

In een antwoord erkent B&W dat in het huidige onderwijs de toegang tot een computer of laptop onontbeerlijk is en dat een mobiele telefoon de participatie op school sterk vergemakkelijkt. Echter, in veel gezinnen waar geen sprake is van armoede betalen kinderen ook hun mobiele telefoon en abonnement zelf, door te werken in een krantenwijk, bollen pellen of het vakken vullen in de supermarkt.

Andere mogelijkheden

B&W is er geen voorstander van om kinderen uit gezinnen waar minder geld beschikbaar is, bij voorbaat anders te benaderen en zo de vindingrijkheid en het eigen initiatief van het kind geen ontwikkeling te gunnen. Daarnaast kunnen gezinnen die een POB of IP ontvangen dat geld gebruiken om daar naar eigen inzicht allerlei zaken uit te betalen, zoals een computer of een telefoon.

Verder is er nog de wettelijke bijzondere bijstand en mogelijk een bijdrage uit het fonds dat is ondergebracht bij de Jeugd en Gezinsteams. Met het oog op de huidige mogelijkheden wil B&W niet overgaan om als gemeente zelf mobieltjes aan te bieden.

Wel werkt de gemeente op dit moment aan het armoedebeleid voor Teylingen waar speciale aandacht is voor de jeugd. Het signaal van de ChristenUnie wordt daarin meegenomen.

Meer berichten