Logo deteylinger.nl
| Foto: Pixabay
| Foto: Pixabay (Foto: pr.)
Sassenheim

Gemeente in gesprek over windmolens bij Akzo

  Politiek

Sassenheim • De provincie kan een provinciaal inpassingsplan vaststellen en vergunningen verlenen als de gemeente niet wil meewerken aan het initiatief voor windmolens op het terrein van Akzo Nobel, zo meldt B&W in een schrijven aan de gemeenteraad.

Door Nico Kuyt

Akzo Nobel heeft inmiddels met de omwonenden een klankbordgroep 'windinitiatief AkzoNobel' gestart. De gemeente neemt hier op verzoek van de klankbordgroepleden aan deel om te luisteren.

Deze maand spreekt het gemeentebestuur met de provincie over de verdere te volgen procedure van het plan om twee masten op het terrein te realiseren.

Meer berichten