Logo deteylinger.nl
Huize Luidina in Warmond staat op de voorlopige lijst met beeldbepalende panden. | Foto: archief
Huize Luidina in Warmond staat op de voorlopige lijst met beeldbepalende panden. | Foto: archief

Bescherming beeldbepalende panden in de maak

  Politiek

Teylingen • De gemeente heeft een voorlopige lijst opgesteld van 75 panden die de status van 'beeldbepalend' zouden moeten krijgen en zo een zekere mate van bescherming. Volgende maand wordt een aanpassing van de Erfgoedverordening de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens moeten deze panden in een bestemmingsplan worden verankerd.

Door Nico Kuyt

Na de fusie in 2006 van de voormalige gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond is er een Monumentenverordening gemaakt voor heel Teylingen. Alleen Sassenheim kende destijds beschermde gemeentelijke monumenten. De toenmalige lijst met beeldbepalende panden in Sassenheim, panden die net geen monument zijn, maar toch waard om te behouden, werd niet overgenomen. Er werd gekozen voor een puntenstelsel. Kreeg het pand net voldoende punten om monument te zijn, dan kon de eigenaar kiezen om het op de lijst te zetten of niet. Met het nieuwe beleid kwamen er in Sassenheim weliswaar gemeentelijke monumenten bij, maar vervielen er ook een paar en kwamen in Voorhout en Warmond diverse panden niet op de lijst. Het zorgde de afgelopen jaren voor een sloop van een aantal historische panden. Om hierin een verandering aan te brengen nam de gemeenteraad in maart nog een motie aan.

Voorlopige lijst

B&W stelt de raad nu voor om het erfgoedbeleid op diverse punten aan te passen. Afgelopen september is een voorlopige lijst met ongeveer 75 beeldbepalende panden opgesteld die bescherming verdienen. De lijst bestaat onder andere uit diverse villa's en het voormalige postkantoor aan de Hoofdstraat in Sassenheim, het kenmerkende rijtje woonhuizen in de Julianalaan tegenover de kerk, de koetsierswoning Oude Koningshuis en een aantal woningen aan de Teijlingerlaan. In Voorhout treft het bijvoorbeeld een aantal bollenschuren en de oude boerderij op de kop van de Spoorlaan. In Warmond staan twee boerderijen aan de Beatrixlaan met zeventiende eeuwse schuren op de nominatie, het onderkomen van de VVV op de Gemeentehaven, het Stationskoffiehuis, het Zusterhuis, Huize Liduina en een palet aan villa's, paviljoens, boerderijen en woonhuizen verspreid over deze kern. Ook de Weeswoning op Langebrug 2 en boerderij "De Eenzaamheid" in de Zwanburgerpolder staan op de lijst. Vier eigenaren hebben laten weten dat ze het er niet mee eens zijn dat hun eigendom kan worden aangewezen als beeldbepalend pand.

Nadat de gemeenteraad volgende maand de verordening heeft vastgesteld, wil B&W in 2018 starten met de procedure om te komen tot een bestemmingsplan om zo de beeldbepalende panden hierin officieel aan te wijzen.

Meer berichten