Logo deteylinger.nl
De kruising Hoofdstraat, Hortuslaan, Kerklaan is een van de gevaarlijke punten op de lijst van het CDA. | Foto: MV
De kruising Hoofdstraat, Hortuslaan, Kerklaan is een van de gevaarlijke punten op de lijst van het CDA. | Foto: MV

Onderzoek en aanpak verkeersonveilige plekken

  Politiek

Teylingen • De gemeente gaat alle verkeersonveilige situaties in Teylingen in kaart brengen en vervolgens een plan van aanpak voor verbetering opstellen. De motie van CDA, PvdA, ChristenUnie, D66 en Trilokaal werd tijdens de de raadsvergadering van donderdag 30 november unaniem gesteund.

Door Marieke Voorn

Op initiatief van de CDA-fractie werd al eerder in de commissie Ruimte over de verkeersonveilige plekken gesproken. De partij had een lijst van 34 verkeersknelpunten opgesteld, naar aanleiding van een inventarisatie onder inwoners, en vroeg het college om voor 1 maart met een complete lijst te komen. Tijdens de commissievergadering bleek al dat alle partijen het initiatief wilden steunen, maar alleen de lijst van knelpunten te beperkt vonden. Zij wilden graag een meer algemene motie, en dus dienden PvdA, ChristenUnie, D66 en Trilokaal deze afgelopen donderdag alsnog zelf in.

Fred Koot (D66) benadrukte het verschil met de motie van het CDA, die wat hem betreft meer gaat over hoe het college het moet aanpakken. De partijen steunen liever de eigen motie waarin wordt opgenomen wat de gemeenteraad van het college verwacht. Joost van Doesburg (PvdA) riep het college op tot een grondige inventarisatie, met als extra toevoeging dat gemeente in de toekomst iedere keer nadenkt over de impact van een besluit op de verkeersdeelnemers in Teylingen.

Na een korte schorsing besloot het CDA de eigen motie alsnog in te trekken en in te stemmen met de nieuwe motie, mits de eerder opgestelde lijst met knelpunten op zou worden genomen. Na deze aanpassing, kon de motie op algehele goedkeuring rekenen. Met 25 stemmen voor en nul tegen kan het college nu aan de slag.

Wethouder Kees van Velzen benadrukte dat de verkeersveiligheid altijd de aandacht heeft van B&W. Een deel van de knelpunten wordt al aangepakt in de komende herinrichtingen en in het Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan (GVVP). Voor de rest zegde hij toe een plan van aanpak op te stellen. "De boodschap is duidelijk, we gaan er mee aan de slag."

De verkeersinventarisatie en het plan van aanpak worden in de nieuwe raadsperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, gepresenteerd en besproken in de commissie Ruimte.

Meer berichten