Commissaris van de Koning Jaap Smit in gesprek met vertegenwoordigers van politieke partijen, organisaties, verenigingen en bedrijven uit Teylingen. | Foto: pr.
Commissaris van de Koning Jaap Smit in gesprek met vertegenwoordigers van politieke partijen, organisaties, verenigingen en bedrijven uit Teylingen. | Foto: pr. Foto: pr.

Commissaris van de Koning in gesprek over betrokken en duurzaam Teylingen

Politiek

Teylingen • Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit bracht op donderdag 11 december een werkbezoek aan de gemeente Teylingen.  Hij ontmoette het college van burgemeester en wethouders, maatschappelijke partijen en de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Het gesprek ging over natuur en recreatie, bouwen en wonen, economie, duurzaamheid, en innovaties in de jeugdzorg.

De Commissaris van de Koning brengt regelmatig formele ambtsbezoeken aan de gemeenten in de provincie.

Station Sassenheim: knooppunt voor weg, spoor én water

Het bezoek startte op Station Sassenheim. Het college van burgemeester en wethouders liet met trots het nieuwe parkeerdek bij het station zien. Het kwam met een bijdrage van de provincie tot stand. Met de 240 extra parkeerplaatsen is er nu plaats voor ruim 500 auto's. Het station is een bijzonder knooppunt voor transport via weg, spoor én water en heeft daarmee een belangrijke regionale functie.

De gesprekken met college, maatschappelijke partners en fractievoorzitters waren in Het Trefpunt in Warmond. Daar kwam de heer Smit in korte tijd veel te weten over Teylingen: "De duurzaamheidsambitie is indrukwekkend. Ik sprak met het college ook over wonen, recreatie en watersport. Met de fractievoorzitters ging het over de invloed van intergemeentelijke samenwerking op de lokale democratie, jeugdzorg en sociale woningbouw".

Sámen de samenleving vormgeven

Een belangrijk onderdeel van een werkbezoek van de Commissaris van de Koning is een gesprek met maatschappelijke partijen. Smit: "Uiteindelijk gaat het erom hoe we sámen de samenleving vormgeven". Er werd verteld over de bijzondere ambachtelijke scheepstimmerwerf in Warmond. Maar ook over de Lakenvelder koeien in de Boterhuispolder en het belang van agrarisch natuurbeheer, dat het behoud van de polder en weidevogels betekent. Aan bod kwam hoe vele vrijwilligers, bedrijven en de kerkelijke gemeenschap helpen statushouders werk en een plek in de samenleving te geven. Ter plekke werden zelfs afspraken gemaakt. Over de innovatie in de jeugdzorg werd ook doorgepraat. Door krimpende budgetten is behoefte aan goede ondersteuning en nieuwe ideeën. Die ontstaan als je ook vanuit andere invalshoeken over zorg nadenkt. Bijvoorbeeld vanuit huisvesting, onderwijs, werk en inkomen.

Energie en duurzaamheid

Alle maatregelen die de gemeente neemt, worden getoetst aan of ze duurzaam zijn. Duurzaamheid liep dan ook als een rode draad door de gesprekken. Aan de orde kwamen het vullen van daken van bedrijven met zonne-energie, nul-op-de-meter woningen maar ook de nieuwste technieken die gebruikt worden in de bouw. Zoals accu's die energie opslaan maar ook de E-shower, een douche die heel veel minder warm water verbruikt. De woningcorporaties gaan hun woningen in 2020 allemaal naar energielabel B brengen en bedrijven denken na over hoe inwoners onderling gebruik kunnen maken van elkaars energie. Teylingen is bovendien een Fairtrade gemeente. Al 80 bedrijven, kerken, maatschappelijke organisaties, supermarkten, scholen en natuurlijk de gemeente doen daaraan mee. Dat moet ook, want Fairtrade gemeente blijven vraagt veel inspanning. Daar werken vrijwilligers hard aan.

Een dag vol uitwisseling van kennis en ideeën werd afgesloten een mooi compliment van de commissaris: '"Wees maar trots op deze mooie gemeente in zo'n prachtige omgeving. Ik ga opgewekt huiswaarts".

Uit de krant