Logo deteylinger.nl
Foto: pr

Meer geld nodig voor symbioseonderwijs

  Politiek

regio • Het Teylingen College, locatie KTS Voorhout, heeft al enige tijd een afdeling symbioseonderwijs. Deze biedt leerlingen 'met een rugzakje' de kans een diploma te behalen in het reguliere VMBO (basis- of kaderberoepsgerichte leerweg).

Door Arie in 't Veld

De voorziening biedt een gestructureerde en prikkelarme onderwijsomgeving voor theorievakken. Daarnaast krijgen de leerlingen les in de reguliere beroepsafdeling. Zij blijken specifieke zorgbehoeften te hebben die de hulp vanuit het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) overstijgen. Het gaat veelal om GGZ-problematiek. Daarom wordt een pilot gestart waarbij een GGZ-medewerker vanuit JGT Voorhout zitting neemt in het zorgteam van KTS.

Regio
In het afgelopen schooljaar namen er leerlingen uit Lisse, Noordwijkerhout, Leiden, Voorschoten, Katwijk, Rijnsburg en Sassenheim deel aan het symbioseonderwijs. "Het idee is deze jongeren met behulp van een psychiater een-op-een te begeleiden en de kans te vergroten dat ze een VMBO-diploma behalen", aldus wethouder Adri de Roon.

Financieel
In eerste instantie zijn de HLT-gemeenten bereid financieel mee te werken. "Voor Lisse komt dit neer op 11.353,50 euro. Na een jaar volgt een evaluatie en zullen we proberen de andere gemeenten waar leerlingen voor dit specifieke onderwijs vandaan komen te interesseren en tot meebetalen te verzoeken."

Meer berichten