Logo deteylinger.nl
De bollenschuur van Colijn aan de Jacoba van Beierenweg. | Foto: archief
De bollenschuur van Colijn aan de Jacoba van Beierenweg. | Foto: archief (Foto: Nico Kuyt)

Zorg over monumentale bollenschuur Colijn

  Politiek

Voorhout • Zorgen leven er bij de CDA-raadsleden Maarten van Welie en Sybrinne de Vries over de monumentale bollenschuur Colijn op de Jacoba van Beierenweg 75 met de twee aangebouwde woonhuizen.

Door Nico Kuyt

De bollenschuur is gebouwd in 1902 en een rijksmonument. Cornelis Colijn stichtte eerst het bloembollenbedrijf in 1894 in een pand aan de overzijde van de Jacoba van Beierenweg. Vanwege de export naar het buitenland kwamen op de voorgevel van de schuur Engelse teksten. De CDA-ers vernamen evenwel dat hemelwater in deze monumentale panden lekt, funest voor de onderhoudsconditie en het voortbestaan daarvan. Met de voorgenomen restauratie moet nu snel en met voorrang gestart worden, vinden zij en hebben hierover vragen aan B&W gesteld om de verbouw te bevorderen. De eigenaar moet gewezen worden op zijn instandhoudingsplicht. Zij vragen een garantie van B&W dat in de uitvoering van de restauratie- of verbouwplannen voorzien is in het zoveel mogelijk behouden van de oorspronkelijke elementen van de monumentale panden én geen verdere afbreuk wordt gedaan aan de monumentale waarden van de panden.

Meer berichten