Logo deteylinger.nl

Groen licht voor uitbreiding sportpark

  Politiek

Voorhout • Een meerderheid van de statencommissie Ruimte heeft een positief advies gegeven aan Gedeputeerde Staten (GS) voor de uitbreiding van twee velden voor het sport- en recreatiepark Elsgeest op naburig grasland. GS heeft inmiddels toestemming gegeven voor het plan.

Wethouder Bas Brekelmans reageert opgetogen op het besluit: "Het beschikbaar krijgen van de grond was noodzakelijk om sport- en recreatiepark Elsgeest ook daadwerkelijk te kunnen uitbreiden. Er komen extra sportvelden voor de hockey-, voetbal- en handbalvereniging. Maar er komt ook een verbinding tussen Elsgeest en de omliggende graslanden, er is aandacht voor flora en fauna en een betere infrastructuur en veilige verkeerssituatie. Zo krijgt het hele gebied waar Elsgeest deel van uitmaakt een impuls".

Lees meer in De Teylinger van woensdag 24 januari.

Meer berichten