Logo deteylinger.nl
Voor plastic, metaal, blik en drinkkartons wil het college een derde container toevoegen. | Foto: pr.
Voor plastic, metaal, blik en drinkkartons wil het college een derde container toevoegen. | Foto: pr. (Foto: Pexels)

College stelt extra container voor plastic en drankkartons voor

  Politiek

Teylingen • Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de inzameling van plastic, metaal/blik en drankkartons (PMD) via aparte containers en ondergrondse containers te doen. Het voorstel wordt besproken op dinsdag 13 februari besproken in de commissie Ruimte. 

Het college stelt voor om bij huishoudens van laagbouw het PMD op te gaan halen via een aparte afvalcontainer. Daarnaast is het voorstel om ondergrondse containers voor PMD te plaatsen bij de bestaande inzamellocaties van glas, papier en textiel. Deze containers kunnen gebruikt worden door huishoudens van appartementen/ gestapelde bouw. Met de uitgifte van een aparte container voor PMD kunnen huishoudens deze producten makkelijker bewaren en daardoor PMD beter scheiden. Ook biedt deze maatregel een oplossing voor de bestaande problematiek bij harde wind waardoor er geen zakken meer over de weg waaien.

Nieuwe inzamelmethode
Ook Teylingen vindt een duurzame leefomgeving belangrijk en wil graag de landelijke doelstelling van 75 procent afvalscheiding en maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar, halen. Over de inzet van de PMD-container laat de gemeente in het persbericht weten: "Afval scheiden levert iedereen wat op. Zo wordt van plastic afval bijvoorbeeld mobieltjes of tennisballen gemaakt. Goed scheiden is daarmee niet alleen belangrijk voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Hergebruik van grondstoffen is goedkoper dan het verbranden van restafval. Met het overstappen op afvalcontainers bij huishoudens en ondergrondse containers maakt Teylingen hierin een goede stap".

De afgelopen raadsperiode heeft de gemeenteraad varianten bekeken en met inwoners gesproken over een nieuwe inzamelmethode. Welke methode het moet worden, daar is de gemeenteraad nog niet over uit. Eerder werden plannen voor zogenaamd 'omgekeerd inzamelen' teruggestuurd naar de tekentafel. Wel is duidelijk dat in alle varianten een PMD container nodig is voor het bereiken van de afvalscheidingsdoelstelling.

Meer berichten