Logo deteylinger.nl
Sybrinne de Vries (midden) en Carla Hilverda (derde van rechts) op bezoek bij leerlingen van de KTS in Voorhout. | Foto: pr.
Sybrinne de Vries (midden) en Carla Hilverda (derde van rechts) op bezoek bij leerlingen van de KTS in Voorhout. | Foto: pr. (Foto: PR.)

Kennismaking met de KTS

  Politiek

Voorhout• De Teylingse CDA-leden Sybrinne de Vries en Carla Hilverda hebben afgelopen week kennisgemaakt op de KTS. In een samenzijn met directeur Ton de Groot kregen de leden inzicht in de manier waarop de middelbare school in Voorhout de leerlingen ondersteuning biedt.

Voor het CDA is een vroegtijdige signalering van de behoefte naar ondersteuning één van de speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Op initiatief van het CDA is vorig jaar een motie voor een pilot vroegsignalering in de gemeenteraad aangenomen. Zij zijn dan ook heel blij dat de KTS aan deze pilot meedoet en dat er vanaf volgend schooljaar een gezondheidszorg psycholoog wordt aangesteld. Zij hadden ook veel belangstelling voor de nieuwbouw waarin de symbiose is gevestigd. De symbiose voorziening biedt een gestructureerde, prikkelarme en voorspelbare onderwijsomgeving voor de theorievakken. Daarnaast wordt onderwijs geboden in een reguliere beroepsafdeling. Nauwgezette afstemming tussen symbiose, leerling, ouders en jeugdhulp is veelal van toepassing in de begeleiding van leerlingen die de symbiose bezoeken. In de symbiose wordt samen met de leerling gewerkt aan individuele leerdoelen.

Tijdens een rondleiding kregen De Vries en Hilverda ook de verschillende afdelingen te zien van de school. Ze konden zich vinden in de visie van de KTS, waarbij het onderwijs past bij de behoefte van het bedrijfsleven in de regio. Een goede aansluiting van het voortgezet onderwijs en de MBO's is hierbij van groot belang. Daarbij is het ook essentieel dat het VMBO de middelen krijgt om dit te bewerkstelligen. De Groot wees nog eens op de 100 miljoen euro die in het regeerakkoord staat gereserveerd voor het VMBO en hoe belangrijk dit is voor goed en kansrijk onderwijs.

Meer berichten