Logo deteylinger.nl
Foto: Cor de Mooy

Plan ProRail voor minder geluidsoverlast bij spoor

  Politiek

Teylingen • ProRail heeft het voornemen om geluidsreducerende maatregelen te nemen langs delen van het spoor. Die worden opgenomen in het Meerjaren Programma Geluidsanering (MJPG), die ProRail nu aan het opstellen is. Eén van de plekken is de zuidzijde van het NS-station in Voorhout, langs de Spoorlaan. Op het perron 2 komen geluidschermen.

Door Nico Kuyt

Het duurt nog wel even voor de schermen er komen, want eerst moet het MJPG zijn afgerond en wordt in de projecten een prioritering aangebracht. Wanneer ProRail het complete saneringsplan heeft bekendgemaakt, kunnen bewoners hierop inspreken. De verwachting is dat dit in 2019 zal plaatsvinden.

Dempers of scherm

De voorgenomen sanerende maatregelen bestaan uit twee mogelijkheden: het toepassen van raildempers of het plaatsen van geluidschermen. Verspreid over de gemeente wordt voor een plek de ene of andere mogelijkheid gekozen. In Voorhout treft het de 's Gravendamseweg, Spoorlaan, Kalmoeshof, Jacoba van Beierenhof en de Rooseveltlaan. In Warmond de Narcissenhof en Padoxlaan. Verder in Sassenheim de Rijksstraatweg, Wasbeeklaan, de Jachthaven en de Menneweg.

Spoorlaan

Voor het plan voor de Spoorlaan heeft B&W een zienswijze ingediend. Voor de overige locaties waar wordt voorgenomen geluidschermen te plaatsen, bestaan geen bezwaren van landschappelijke aard of de sociale veiligheid. Indien de gemeente geen zienswijze wordt ingediend bestaat de kans dat ProRail kiest voor een 'standaard', goedkope variant van een geluidscherm en dat zou mogelijk onwenselijk kunnen zijn. (NK)

Meer berichten