Logo deteylinger.nl
Foto: PR

Motie voor onderzoek naar spoorwegovergang

  Politiek

Voorhout • De fracties van D66 en VVD hebben een motie ingediend om een vervolgonderzoek door B&W te laten uitvoeren naar de verkeerssituatie rond de spoorwegovergang in Voorhout. De gemeenteraad neemt er binnenkort een besluit over.

Door Nico Kuyt

Er waren eerder al vragen aan B&W gesteld over de situatie nadat de afgelopen twee jaar twee ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan één met dodelijke afloop. Volgens de indieners is de overgang onoverzichtelijk en onveilig. Beide fracties willen met de motie B&W verzoeken om een onderzoek uit te voeren naar de huidige situatie en verschillende scenario's uit te werken voor de spoorwegovergang en de naastgelegen straten, zebrapaden en rotonde waarin de overzichtelijkheid en veiligheid moeten terugkomen.Daarbij moet in een klankbordgroep een selectie van de inwoners, ondernemers en belangengroepen als Veilig Verkeer Nederland, worden betrokken. Vóór 1 oktober kan de gemeenteraad dan de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijke oplossingsmogelijkheden bespreken. Over de motie gaat de raadscommissie Ruimte op 13 februari praten en neemt de gemeenteraad er vervolgens op 8 maart een besluit over.

Meer berichten