Logo deteylinger.nl
Woonstichting Vooruitgang is vorig jaar verhuisd naar Sassembourg. | Foto: MV
Woonstichting Vooruitgang is vorig jaar verhuisd naar Sassembourg. | Foto: MV

Raad wil precies weten wat er speelt bij Vooruitgang

  Politiek

Teylingen • Alle fracties in de gemeenteraad willen zo snel mogelijk informatie krijgen en documenten inzien over de onrust binnen de Woonstichting Vooruitgang. De gemeenteraad nam daartoe op 1 februari een PvdA-motie aan.

Door Nico Kuyt

In december trad de volledige Raad van Commissarissen (RvC) van de woonstichting op. Vervolgens zette de rijkstoezichthouder, de Autoriteit Woningcorporaties, de woonstichting onder verscherpt toezicht. Dat B&W hierover de gemeenteraad in december niet actief heeft geïnformeerd, trof het ongenoegen van de raad. De enige informatie kreeg de raad door schriftelijke vragen die Trilokaal aan B&W stelde, want deze fractie was benaderd door bezorgde huurders. Maar met de motie van vorige week wil de raad alsnog het naadje van de kous weten, want het is een uiterst belangrijk onderwerp voor de gemeente en inwoners. Wat zijn de gevolgen voor de huurders en de sociale woningen?

Merkwaardige zaak

Wethouder Bas Brekelmans verklaarde dat B&W over de reden van deze ‚merkwaardige zaak' eveneens in het duister tastte. Hij belde de directeur op, maar die wist ook niet waarom de RvC aftrad, volgens Brekelmans. De ontslagbrief van de RvC heeft de wethouder niet gezien en de oud-voorzitter daarvan deed geen uitlatingen over de reden. Het geheel opstappen is volgens de wethouder wel een heel ongebruikelijke zet, want als er spanningen zijn, gaat meestal de directeur de laan uit. Later werd druppelsgewijs meer helder. Er zou een sfeer van onenigheid heersen rond de toekomst van Vooruitgang, de rolverdeling tussen het bestuur en de RvC en verschillen van inzicht rond een verbeterplan. Brekelmans beklemtoonde dat volgens de Woningwet het geen taak van de gemeente is om toezicht te houden. De rol van de gemeente is om te kijken of de afgesloten prestatieafspraken worden nagekomen. En voor 2018 is dat geen probleem en ook voor de huurders heeft het geen gevolgen, zo vernam hij van de directeur. De Autoriteit heeft tot april drie tijdelijke RvC-leden aangesteld. Die hebben gekeken naar de financiële cijfers en goedgekeurd. De investeringen voor dit jaar gaan door, maar voor de jaren erna hangt het af wat er nu gaat gebeuren.

Goed mis

PvdA-raadslid Joost van Doesburg kon vorige week nog melden dat hij de voorzitter van de oude RvC heeft gebeld. Die zou hebben verklaard dat de directie de toezichthoudende rol van de RvC compleet onmogelijk had gemaakt. De antwoorden van de wethouder was voor Van Doesburg geen reden om de motie in te trekken. Hij vermoedde dat er iets goed mis is. Ook voor de andere fracties was er meer aan de hand en moet de onderste steen boven komen. De wethouder zegde toe de raad actief te informeren, maar de informatie nu nog niet te hebben. „Onze rol als gemeente is niet detective zijn, dat is die van de tijdelijke RvC. Dat zijn zij nu aan het doen. Eerst maar laten uitzoeken. Wij zitten er bovenop", aldus de wethouder.

Meer berichten