Logo deteylinger.nl
De blauwe zone bij de Dorpskerk in Sassenheim. | Foto: archief
De blauwe zone bij de Dorpskerk in Sassenheim. | Foto: archief

Citymanager: 'Situatie rond parkeren is urgenter dan in rapport Rekenkamercommissie wordt geschetst'

  Politiek

Teylingen • De Rekenkamercommissie onderzocht in het najaar hoe het gaat met parkeren in Teylingen en presenteerde eind december het rapport met enkele aanbevelingen. Daarvan springt het verkleinen van de blauwe zone in de Dorpsstraat in Warmond in het oog. Citymanager John van der Tol laat in een reactie weten dat hij zich daar niet in kan vinden.

Op dinsdag 13 februari praat de commissie Welzijn over de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen. In opdracht van de Rekenkamercommissie boog het bureau Goudappel Coffeng zich over de vragen hoe staat het met parkeren in Teylingen, wat de problemen zijn en hoe de gemeente met die problemen omgaat. 

Voldoende inzet BOA's

Een van de onderwerpen in het onderzoek is de vraag of de blauwe zone - maximaal twee uur parkeren- in Teylingen werkt. De Rekenkamer concludeert dat de zone in Voorhout prima werkt en in Sassenheim nog af en toe spaak loopt. Dat een blauwe zone wel of niet werkt tegen langparkeerders, heeft ook te maken met de handhaving door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Daarover wordt in het rapport gezegd dat die voldoende is in Voorhout. In Sassenheim is extra inzet van BOA's gewenst.

Situatie is urgent

De Rekenkamercommissie denkt dat de onvrede over de handhaving, die in het najaar tijdens alle inspraaksessies voor inwoners duidelijk naar voren kwam, voor de gemeente vooral een kwestie is van beter communiceren. De verwachtingen van handhaving bij de inwoners en wat er daadwerkelijk in het gemeentelijk beleid staat, liggen te ver uit elkaar, zegt de Rekenkamercommissie.  

Citymanager John van der Tol ziet dat anders, laat hij in een reactie weten. Ook hij heeft deelgenomen aan het onderzoek, in de vorm van een gesprek met de onderzoekers, maar zegt zijn opmerkingen niet in het rapport terug te lezen. "Het rapport schetst een beeld waar ik mij niet in kan vinden. Ik schat dat het probleem van gebrek aan handhaving in de winkelgebieden aanzienlijk groter is dan over de brede linie in Teylingen. In verschillende enquêtes afgelopen zomer, onder andere in samenwerking met De Teylinger, is dit ook duidelijk naar voren gekomen. Ik stel vast dat de situatie urgenter is, dan in het rapport van de Rekenkamercommissie is terug te lezen. BOA's krijgen steeds meer taken doorgeschoven die voorheen nog bij de politie hoorden. En ook vanuit de gemeente krijgen ze steeds meer extra taken. Vanuit mijn rol als citymanager zou ik dan ook eerder pleiten voor een extra tandje bijschakelen op het gebied van handhaving…".

Geen kleinere blauwe zone in Dorpsstraat

De blauwe zone in de Dorpsstraat in Warmond kan rekenen op extra belangstelling in het rapport. Uit het onderzoek bleek dat daar helemaal niet gehandhaafd wordt. Daarom wordt aanbevolen om de blauwe zone te verkleinen en daarop de handhaving aan te passen. Van der Tol is niet eens met die aanbeveling. "In Warmond zijn de parkeermogelijkheden in de Dorpsstraat voor het bezoekers van de winkels, horeca, de apotheek en dokterspost nog beperkter dan in Voorhout en Sassenheim. Je zou zeggen dat een blauwe zone in Warmond juist extra versterkend zou moeten werken om de beperkte parkeerplaatsen zo effectief mogelijk te benutten. Voor de aanwezige bedrijvigheid zijn flexibele parkeervoorzieningen belangrijk. Ik ben dan ook benieuwd hoe de gemeente dit zal invullen."

Scheefparkeerders vrij spel

Van der Tol denkt dat de blauwe zone prima kan werken. "De inzet van een blauwe zone is een goed middel om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van beperkte parkeermogelijkheden. Wanneer dit proces goed verloopt, geef je een positief signaal af waarmee Teylingen in de winkelgebieden juist de gastvrijheid vergroot. Ik constateer helaas ook zelf te vaak dat 'scheefparkeerders' vrij spel hebben door gebrek aan naleving van het blauwe zone-beleid." 

Eerst de straat op

De citymanager gaat inspreken in de commissie Ruimte op dinsdag 13 februari, waar het rapport van de Rekenkamercommissie wordt besproken. "Ik wil de commissie Ruimte vragen om breder onderzoek in te stellen, in het verlengde van dit Rekenkamerrapport, voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. De lokale politieke partijen wil ik vragen om in de aankomende periode -tijdens de campagnes voor de verkiezingen- op straat eens navraag te doen bij inwoners. Neem daarna pas een besluit. "

Meer berichten