Logo deteylinger.nl
Burgemeester Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) opent de Beursvloer in het Teylingen College Leeuwenhorst. | Foto: archief/Willem Krol
Burgemeester Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) opent de Beursvloer in het Teylingen College Leeuwenhorst. | Foto: archief/Willem Krol (Foto: Willem Krol)

Beursvloer Bollenstreek wordt online platform De Uitdaging

  Politiek

Regio •  Tot en met 2016 werd eens per twee jaar een Beursvloer Bollenstreek georganiseerd. Dit was een bijeenkomst om de vraag tussen sociaal-maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers bij elkaar te brengen. Begin 2017 is de Beursvloer geëvalueerd.

Door Arie in 't Veld

Tijdens de evaluatie gaven wethouders, ambtenaren en De Lionsclub Bollenstreek (organisatoren) aan een andere vorm te willen. Dit omdat vooral verenigingen te weinig gebruikmaakten van de Beursvloer en het organiseren ervan veel tijd en menskracht kostte. In juni 2017 is De Uitdaging als alternatief voor de Beursvloer gepresenteerd, een platform van ondernemers die kijken hoe zij met kennis, kunde en materialen kunnen ingaan op de vraag van sociaal-maatschappelijke organisaties/verenigingen.

De opzet voor de HLT-Uitdaging is de afgelopen periode verder uitgewerkt. Op dit moment liggen er een businessplan, dekkingsplannen en begrotingen voor 2018-2020 waarover een besluit genomen kan worden. Wethouder Adri de Roon van Lisse zegt dat de Lions het project hebben teruggegeven aan de gemeenten. "Het project De Uitdaging is inmiddels actief in 65 gemeenten en heeft zijn waarde al bewezen. Het is zoiets als de beursvloer, maar dan in verbeterde vorm via internet. Er zal een stichting worden opgericht en er is een manager voor de coördinatie benoemd. Het succes van De Uitdaging staat of valt met de inzet vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties, -verenigingen en ondernemers. De manager heeft al oriënterende gesprekken gevoerd in de regio. Daaruit blijkt dat er vanuit ondernemers voldoende interesse is voor het initiatief. Ook zijn er voldoende hulpvragen vanuit sociaal-maatschappelijke organisaties en verenigingen, gezien de aanvragen voor ondersteuning die nu bij de gemeente terechtkomen. Daarnaast moet er animo zijn vanuit andere financiers en fondsen om financieel bij te dragen. Op basis van de ervaringen in andere gemeenten zal dit geen probleem zijn. Naast de deelname van andere gemeenten in de regio wordt ook financieel deelgenomen door het Oranjefonds."

De gemeente Lisse, Hillegom en Teylingen leggen ieder 5.000 euro in voor de HLT-Uitdaging. In totaal is er 15.000 euro voor het project gereserveerd.

De stichting kan naar verwachting in het eerste kwartaal of aan het begin tweede kwartaal 2018 zijn opgericht en operationeel worden.

Meer berichten