Logo deteylinger.nl

De Noordelijke Randweg ligt er nog niet, maar de bomen zijn alvast geplant

  Politiek
Wethouder Bas Brekelmans mocht vanmiddag symbolisch de eerste boom in de grond zetten en deed dat aan het begin van de Leidsevaart, nabij de aansluiting met de N444. | Foto: pr.
Wethouder Bas Brekelmans mocht vanmiddag symbolisch de eerste boom in de grond zetten en deed dat aan het begin van de Leidsevaart, nabij de aansluiting met de N444. | Foto: pr. (Foto: pr.)

Voorhout • De Noordelijke Randweg ligt er nog niet, maar toch worden er langs het traject alvast nieuwe bomen geplant. De oude bomen moeten wijken voor aansluiting van de nieuwe weg, die vanuit Voorhout op de N444 naar Noordwijk aansluit.

Voor de nieuwe aansluiting van de Noordelijke Randweg op de N444, ten zuiden van de Noordwijkerhoekbrug, moeten op een later moment bomen worden gekapt. Op basis van de Wet natuurbescherming moet deze bomenkap worden gecompenseerd met aanplant van nieuwe bomen.

180 bomen en 200 struiken

Deze week plant de gemeente in de eerste fase in totaal 180 bomen en 200 struiken in de Boekhorstpolder. Dat is de ecologische verbindingszone in het westelijke deel van het plangebied, bij de Noordwijkerhoekbrug. Deze ecologische verbindingszone is een strook natuurgebied, dat wordt aangelegd tussen de nieuwe randweg en de Haarlemmertrekvaart. De inrichting van de ecologische zone naast de randweg, vormt voor een deel ook de compensatie voor de natuur die verloren is gegaan in het Overbosch bij de aanleg van de Nagelbrug in Voorhout. Wethouder Bas Brekelmans mocht vanmiddag symbolisch de eerste boom in de grond zetten en deed dat aan het begin van de Leidsevaart, nabij de aansluiting met de N444.

"We planten de bomen nu, zodat ze al kunnen groeien, voordat de bomen bij de N444 gekapt worden," schrijft de gemeente in een persbericht. "De aangeplante bomen zijn jong en qua omvang geen volledige compensatie voor de bomen die zullen worden gekapt. Dat is onvermijdelijk. Het kost tijd voor de bomen volgroeid zijn. In de polder Boekhorst is het bovendien zo dat als gevolg van de hoge grondwaterstand, wat kleinere bomen moeten worden geplant. De bomen kunnen dan zelf wortelen in de bovenste laag grond. Grotere bomen, met een grotere kluit zouden te veel in het grondwater staan, en de verwachting is dat een deel van de bomen dat niet overleeft."

Lees verder onder de foto


Start aanleg weg in 2019

Het bestemmingsplan voor de randweg is vastgesteld en de gemeente heeft inmiddels het grootste deel van de benodigde gronden kunnen kopen. De verwachting is dat begin 2019 de eerste werkzaamheden kunnen starten, afhankelijk van het moment waarop de gemeente over alle gronden kan beschikken. De randweg wordt aangelegd met financiële steun van de provincie Zuid-Holland.

In de tweede fase worden nog eens ruim 170 bomen en 100 struiken geplant. Deze aanplant grenst aan het gebied waar deze week wordt geplant. Dit gebeurt nadat de Noordelijke Randweg zelf is aangelegd. Deze ruimte is eerst nodig als bouwroute en werkterrein voor de aanleg van de weg.

Meer berichten