Logo deteylinger.nl

Lijsttrekkers over de Herenstraat: afsluiten of niet?

  Politiek

Verkiezingen • De Teylinger besteedt vier weken aandacht aan de standpunten van de Leidse politieke partijen voor de komende vier jaar. De lijsttrekkers van de deelnemende partijen geven in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart steeds antwoord op een stelling. Deze week is dat:

De Herenstraat in Voorhout moet zo snel mogelijk worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Bas Brekelmans (VVD): 

ONEENS - Dat er iets aan de Herenstraat moet gebeuren, is duidelijk. Er is leegstand en parkeerproblematiek en de straat kan gezelliger, mooier en vooral ook veiliger. De VVD wil dat samen met de bewoners en winkeliers oplossen en niet halsoverkop de straat dichtgooien. Een deel afsluiten kan een optie zijn, maar roept ook wel vragen op. Hoe voorkomen we sluipverkeer door de woonwijk, welke afspraken maken we over buslijnen, hoe blijven winkels en woningen in het gebied goed bereikbaar?

Kortom, de Herenstraat autoluw maken is een goed idee, maar wel zorgvuldig en in overleg met betrokken partijen.

Fred Koot (D66):

ONEENS - Op dit moment is volledige afsluiting geen reële optie. Wel dient onnodig doorgaand verkeer geweerd te worden. Het is voor kinderen, schoolgaande jeugd, mensen met een beperking, winkelend publiek, fietsers en automobilisten onveilig; en op diverse kruispunten onoverzichtelijk. Op korte termijn zijn verkeersmaatregelen nodig en alvast een stuk herinrichting; gelegenheid voor laden en lossen bijvoorbeeld tot 12.00 uur 's ochtends. Tegelijkertijd is het noodzakelijk de Noordelijke Randweg versneld aan te leggen.

Via raadsvragen in november 2017 en een motie in de gemeenteraad op 8 maart 2018 zet D66 zich krachtig in om nog dit jaar te investeren in concrete verkeersverbeteringen.

Sandra Groenendal (PvdA):

ONEENS - Zolang er geen rondweg is gerealiseerd, is afsluiten van Herenstraat voor gemotoriseerd verkeer een onacceptabele keus. Uit gesprekken met de winkeliers in de Herenstraat blijkt dat zij deze afsluiting zien als de doodsteek voor hun onderneming. Zij zijn niet meer bereikbaar noch kunnen ze fatsoenlijk bevoorraad worden. Daarnaast zal de afsluiting resulteren in enorme verkeersoverlast en een stijging van verkeersonveilige situaties in de woonwijken in het oude dorp die links en rechts parallel aan de Herenstraat liggen. Auto's en vrachtverkeer zullen uitwijken naar de smalle straatjes in deze woonwijken om toch bij de winkels te kunnen komen.

Frans Nederstigt (ChristenUnie):

EENS - Eigenlijk wel, ja. Omdat wij denken dat we met een centraal autovrij dorpsplein een oplossing kunnen bieden voor drie problemen: Verkeersveiligheid in de Herenstraat en het oude dorp, drukte bij de spoorwegovergang én de leegstand van winkels. Voordat we dat doen willen we wel graag eerst in gesprek met ondernemers en omwonenden. Daarom hebben we de facebookgroep Herenstraat Winkelwandelstraat opgezet, een ontmoetingsplek voor mensen om mee te denken en te discussiëren. We moeten in elk geval nu in actie komen en niet heel lang zitten afwachten tot de randweg af is (2021!). Daar is dit vraagstuk veel te urgent voor.

Rob ten Boden (Trilokaal):

ONEENS - Trilokaal is van mening dat het volledig afsluiten van de Herenstraat voor gemotoriseerd verkeer de doodsteek voor het dorp betekent. Wij erkennen dat de Herenstraat nu inderdaad druk en onveilig is, maar wij zien dan meer in het acuut invoeren van eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens.

Trilokaal wil laten onderzoeken of een algehele invoering van eenrichtingsverkeer voor al het gemotoriseerd verkeer mogelijk en gewenst is. Hierbij is de betrokkenheid van inwoners en ondernemers van groot belang. Invoering van volledig eenrichtingsverkeer zal er namelijk toe leiden dat er offers gebracht moeten worden.

Lena Budko (GroenLinks):

EENS - GroenLinks staat voor duurzame verkeer-en vervoersopties, in woonkernen geldt: fietsen en lopen wordt gestimuleerd, de auto is te gast. De Herenstraat kent al tijden grote verkeersrisico's, daarom moet hier met prioriteit een autovrije/autoluwe oplossing komen, die recht doet aan alle betrokken partijen. Met blokkade zuiltjes wordt het verkeer gereguleerd en wordt het gebruik van de straat voor bestemmingsverkeer (winkelbevoorrading, kerkbezoek etc) tot dagdelen beperkt. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Vanzelfsprekend wordt de straat ook (her)ingedeeld met focus op veilig fietsen en wandelen. Wij zien de Herenstraat zo de groene winkelhoofdstraat van Voorhout worden, waar het prettig wandelen, winkelen en ondernemen is.

Peter Scholten (CDA):

ONEENS - Herenstraat afsluiten kan niet zomaar. De wijken daar omheen zullen immers ontsloten moeten worden. Wel is het noodzakelijk de Herenstraat verkeersveiliger in te richten met meer ruimte voor fietsers die nu vaak gedwongen worden het trottoir te pakken met gevaarlijke situaties tot gevolg. Hiermee zal zo snel mogelijk begonnen moeten worden.

Meer berichten