Logo deteylinger.nl
Foto: Nico Kuyt

Scherp toezicht op staat bollenschuur Colijn

  Politiek

Voorhout • B&W stelt alles in het werk om het rijksmonument de voormalige bollenschuur van Colijn op Jacoba van Beierenweg 75, zo goed mogelijk te behouden en de eigenaar te wijzen op zijn verantwoordelijkheid. Daarbij worden de middelen ingezet die daarvoor nodig zijn, zo antwoordt B&W op vragen van de CDA-raadsleden Maarten van Welie en Sybrinne de Vries.

De architect bereidt op dit moment namens de projectontwikkelaar een aanvraag voor een vergunning voor. Het plan is de bollenschuur te verbouwen tot vijf grondgebonden woningen. Een aantal malen heeft B&W de eigenaar geboden het monument wind- en waterdicht te maken om de conditie van het pand niet te laten verslechteren. Er is daarbij gewezen op de instandhoudingsplicht van de eigenaar op grond van de Erfgoedwet voor het beschermde rijksmonument. Deze dient concrete en noodzakelijke maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de monumentale waarde niet in gevaar komt en het monument beschermd blijft. B&W is het eens met beide raadsleden dat de voorgenomen restauratie en verbouw snel en met voorrang gestart moet worden. Met de werkzaamheden kan worden begonnen nadat, na het indienden van de aanvraag, de omgevingsvergunning door de gemeente en de ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming door de provincie zijn verleend. Voor de behandeling van de aanvraag geldt in deze situatie een uitgebreide procedure omdat het een rijksmonument betreft. De termijn is ongeveer zes maanden. Er wordt een advies bij betrokken van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over het behoud van de oorspronkelijke elementen van het monument. | Tekst: Nico Kuyt

Meer berichten