Logo deteylinger.nl
Alfred Pop spreekt de commissie toe over de wens voor meer panden op de nieuwe lijst. | Foto: NK
Alfred Pop spreekt de commissie toe over de wens voor meer panden op de nieuwe lijst. | Foto: NK

Gemeenteraad in gesprek over nieuwe erfgoedverordening

  Politiek

Teylingen • De gemeenteraad gaat op donderdag 8 maart spreken over de bescherming van beeldbepalende objecten in de gemeente. Het huidige monumentenbeleid zorgt ervoor dat een aantal gesloopt zijn. Naast andere zaken moet de nieuwe erfgoedverordening dit voorkomen.

Door Nico Kuyt

Er is een lijst samengesteld van 75 panden die beeldbepalend zijn. Zij hebben op dit moment geen status als beschermd gemeentelijk monument. Het slopen van zulke historische panden, zoals de Villa Rusthoff in Sassenheim, gaf vorig jaar de gemeenteraad aanleiding tot het aannemen van een motie van CDA en Trilokaal en een initiatiefvoorstel om het erfgoedbeleid aan te passen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het maken van een visie voor gebouwd erfgoed en een verordening. Namens de oudheidkundige verenigingen kwam Alfred Pop met nog een aanvullende lijst van 22 panden. Zoals hij het inschatte zou onder de huidige criteria Villa Rusthoff zelfs niet op de lijst zijn gekomen. Hij verzocht de commissie een verruiming.

Immaterieel erfgoed

Op verzoek van D66 wordt de verordening nog in de raad besproken. Naar de mening van Fred Koot (D66) ontbrak onder andere het immaterieel erfgoed. De fractie beraadt zich nog om een amendement hiertoe in te dienen. Als de raad instemt met de verordening wordt een bestemmingsplan opgesteld om de panden en objecten te beschermen. Eigenaren kunnen daarop zienswijzen indienen met eventueel planschade.

Meer berichten