Logo deteylinger.nl
Wethouder Kees van Velzen en hoogheemraad Marco Kastelein tekenen de Samenwerkingsovereenkomst ‘Dijkverbetering en reconstructie Zijldijk’. | Foto: Rokki fotografie
Wethouder Kees van Velzen en hoogheemraad Marco Kastelein tekenen de Samenwerkingsovereenkomst ‘Dijkverbetering en reconstructie Zijldijk’. | Foto: Rokki fotografie (Foto: Rokki fotografie)

Samenwerkingsovereenkomst voor opknapbeurt Zijldijk

  Politiek

Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Leiderdorp en Teylingen werken samen aan de dijkverbetering, oeverconstructie en wegreconstructie van de Zijldijk in de Boterhuispolder. Op woensdag 7 maart hebben wethouder Kees van Velzen en hoogheemraad Marco Kastelein hiervoor de Samenwerkingsovereenkomst 'Dijkverbetering en reconstructie Zijldijk' tussen gemeente Teylingen en het hoogheemraadschap van Rijnland getekend. Hiermee geven beide partijen het startsein om met de uitvoering te beginnen.

Samenwerken

Het beheer en onderhoud van de Zijldijk ligt bij vier partijen. Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de dijk (kade). De gemeente Teylingen is verantwoordelijk voor de weg op het noordelijke deel van de Zijldijk en de gemeente Leiderdorp voor de weg op het zuidelijke deel van de Zijldijk. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de oeverconstructie van de vaarweg.

Dit project wordt integraal aangepakt om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken: zo hoeft er maar één ontwerp te worden gemaakt en maar één keer te worden aanbesteed. Ook wordt zo de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk beperkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden starten in mei.

Droge voeten

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lagergelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Kijk voor meer informatie over dit project op de website www.rijnland.net/boterhuispolder.

Meer berichten