Logo deteylinger.nl
| Foto: pr.
| Foto: pr.

Lijsttrekkers over woningbouw in Warmond; meer betaalbare woningen voor starters en senioren?

  Politiek

Verkiezingen • De Teylinger besteedt vier weken aandacht aan de standpunten van de politieke partijen voor de komende vier jaar. De lijsttrekkers van de deelnemende partijen geven in aanloop op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart steeds antwoord op een stelling.

Deze week is dat: 

Er moeten in Warmond meer betaalbare koopwoningen en -appartementen gebouwd worden voor starters en senioren.

Sandra Groenendal (PvdA):

EENS - De woningmarkt in Warmond, maar ook in de rest van Teylingen zit compleet op slot. Als u niet drie keer modaal of meer verdient, wordt het steeds moeilijker een fatsoenlijk huis te kopen of te huren. Wat de PvdA betreft een bewuste keuze van de huidige coalitie. De PvdA wil juist de keuze maken voor de Warmonder, Sassenheimer of Voorhouter die als starter of senior een betaalbare en comfortabele woning in het eigen dorp wil. 30% sociale huurwoningen is geen doelstelling meer, maar een vereiste. Voor senioren moet een speciaal bouwproject worden gestart, die de doorstroming in het dorp bevordert.

Peter Scholten (CDA):

EENS - Het CDA is blij dat er na jaren eindelijk weer, ook voor starters, betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd in Warmond. Hier hebben we als CDA de afgelopen jaren ook voortdurend voor gepleit. Met de locaties bij Liduina en de Waaier zijn er opnieuw kansen voor de realisatie van betaalbare woningen en appartementen (voor senioren) voor Warmond. Het is heel belangrijk om in een kleine kern als Warmond op deze manier scholen en het verenigingsleven in stand te houden. Daarnaast zijn we blij dat de woningcorporatie Stek/Warmunda ook goede stappen zet met het verduurzamen van haar woningen in Warmond.

Rob ten Boden (Trilokaal):

EENS - Trilokaal vindt dat er veel te weinig betaalbare huisvesting beschikbaar is in Teylingen. Huisvesting voor jongeren, ouderen en starters staat dan ook hoog op onze prioriteitenlijst. Trilokaal heeft ervoor gezorgd dat deze prioriteit inmiddels is verankerd in de programmabegroting van de gemeente. De krapte op de woningmarkt geldt echter niet alleen voor Warmond, maar ook voor Sassenheim en Voorhout. In Teylingen zijn de inkomens hoger dan gemiddeld, waardoor projectontwikkelaars vanzelfsprekend duurdere woningen bouwen. Deze scheefgroei op de woningmarkt moet rechtgetrokken worden, qua koopwoningen maar zeker ook qua huurwoningen! Wij zien mogelijkheden voor flexibele woningbouw, geschikt voor zowel jongeren als ouderen.

Lena Budko (GroenLinks):

EENS - GroenLinks wil dat in heel Teylingen meer duurzame, betaalbare huur-en koopwoningen beschikbaar komen voor starters en ouderen. In Warmond lopen we hierbij in de praktijk het risico dat waardevolle natuurgebieden ten behoeve van woningbouw zouden moeten worden opgeofferd. Wij willen ons inzetten voor een gemeente waar we geen negatieve invloed hebben op natuur en klimaat en de natuur in Teylingen koesteren omdat het bijdraagt aan schone lucht en fijne leefomgeving. Dit betekent dat we eerder in de andere twee dorpskernen mogelijkheden zien. Voor Warmond willen we innovatieve, kleinschalige nieuwbouwprojecten opzetten, die passen bij het karakter van het dorp.

Bas Brekelmans (VVD): 

EENS - Er moeten zeker meer betaalbare woningen gebouwd worden voor jong en oud in Warmond. Er wordt nu wel gebouwd, zoals bij de Brandweerkazerne, Liduina en de Norremeerstraat, maar het kan nog beter. Als het gaat om woningen voor starters, maar ook voor ouderen met zorgbehoefte, dan biedt bijvoorbeeld Marienhaven geweldige kansen. De gemeente moet er scherp op toezien dat er daar op korte termijn voldoende betaalbare woningen bijkomen voor jong en oud. Overigens wil de VVD dat er niet alleen in Warmond, maar ook in Sassenheim en Voorhout betaalbare, mooie en duurzame woningen bijkomen voor jong en oud.

Fred Koot (D66):

EENS - Betaalbare huisvesting voor jong en oud is voortdurend de D66-inzet bij woningbouwplannen in zowel Warmond als Sassenheim en Voorhout. De afgelopen jaren zijn we daar goed in geslaagd.

Maar meer is nodig! D66 wil daarom doorstroming op de Teylingse woningmarkt stimuleren. Bijvoorbeeld door het bouwen van middeldure huur- en koopwoningen. Voor potentiële kopers die extra financiering nodig hebben, heeft D66 het voor elkaar gekregen dat door de gemeente startersleningen verstrekt kunnen worden.

Extra pluspunten bij nieuwbouw van middeldure huur- en koopwoningen zijn, dat geïnvesteerd kan worden in 'klimaatneutraal' en 'levensloopbestendig'.

Frans Nederstigt (ChristenUnie):

EENS - Zeker! Met een beter aanbod voor starters en senioren hou je in Teylingen een gevarieerde, gezonde en dynamische samenleving. Dat kan door meer betaalbaar te bouwen, maar de ChristenUnie besteedt daarnaast ook extra aandacht aan het op een innovatieve manier stimuleren van de woningmarkt. Dat kan door het verbouwen van kantoorpanden tot woningen, maar bijvoorbeeld ook met tiny houses, of met gemengde jongeren/ouderen-woongemeenschappen waarbij we sociaal betrokken jongeren woonruimte bieden tegen een lagere huur en zij in ruil daarvoor tijd besteden aan het verrichten van kleine hand- en spandiensten voor ouderen.


 


 


 

Meer berichten