De Teylinger - Oppositie verbolgen over niet informeren loonkostensubsidie
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Teylingen

Oppositie verbolgen over niet informeren loonkostensubsidie

  Politiek

Teylingen • De fracties van de oppositie zijn boos op wethouder Arno van Kempen omdat hij hen niet tijdig heeft geïnformeerd over de loonkostensubsidie. Vorige week maandag sprak de wethouder met een vertegenwoordiging van het ministerie of Teylingen en de overige gemeenten in de Bollenstreek wel volgens de wet hebben gehandeld met het verlagen van de subsidie als enig in Nederland.

Door Nico Kuyt

De raadsleden Sybrinne de Vries (CDA), Sandra Groenendal (PvdA), Helmar van der Ploeg (GroenLinks) en Frans Nederstigt (ChristenUnie) dienden eind vorige week schriftelijke vragen in over het niet nakomen van de toezegging van de D66-wethouder van Welzijn om de gemeenteraad direct te informeren. De Bollenstreek heeft de loonkostensubsidie verlaagd, maar volgens de staatssecretaris is dit in strijd met de Participatiewet. Met de loonkostensubsidie betaalt de gemeente aan een werkgever een deel van het salaris van een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie dreigde aan het eigen succes ten gronde te gaan, waarop de gemeenten in de Bollenstreek deze beperkten van 40 uur naar 25,5 uur per week. Vorige week maandag was er een gesprek tussen de wethouder en het ministerie daarover. De vragenstellers wijzen de wethouder erop dat hij in de gemeenteraad van 26 april heeft toegezegd dat: "als er overleg is geweest met het ministerie zal ik direct naar u terugkomen met de conclusies van dat overleg en als er maatregelen zijn afgesproken. En dat zal dus ook die week gebeuren." De fracties van de oppositie hoorden echter niets. Zij willen nu vernemen waarom niet.

De wethouder is op grond van de Gemeentewet over zijn doen en nalaten politiek verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad, ook als het gaat om een gemeenschappelijke regeling als de Intergemeentelijke Sociale Dienst. De oppositie wenst te vernemen waarop B&W zich baseert in de stellingname dat de regering, in haar hoedanigheid van medewetgever, een onjuiste interpretatie geeft van de Participatiewet. De indieners eisen dat hun vragen binnen een week beantwoord worden.

Brief ISD

Naar later blijkt is dat niet gebeurd, maar de raadsleden hebben een brief van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) ontvangen. Daarin wordt de conclusie van het gesprek omschreven dat de meningen tussen het ministerie en de ISD verschillen. Uit het gesprek is blijkbaar geen oplossing naar voren gekomen, zo leest de brief. De fracties van de oppositie hebben afgelopen maandag daarover nieuwe vragen aan B&W gesteld en willen voor de raadscommissie Welzijn op maandag 14 mei antwoord krijgen. Zij vinden de gekregen informatie van de wethouder onvoldoende. Zij vragen zich af waarom de gemeenteraad van Teylingen niet direct en zonder enig uitstel door het college van B&W, en in lijn met de toezegging van de wethouder, op de hoogte wordt gesteld van de inhoud van het gesprek met het ministerie, los van het ISD. Ze willen daarover de motivering weten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>