Weer een poging voor nieuwbouw op locatie van De Woezel | De Teylinger
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deteylinger.nl
Het ontwerp voor nieuwbouw op de plek van de Woezel. | Afbeelding: Allard Architecture
Het ontwerp voor nieuwbouw op de plek van de Woezel. | Afbeelding: Allard Architecture (Foto: pr/Allard Architecture)
Warmond

Weer een poging voor nieuwbouw op locatie van De Woezel

  Politiek

Warmond • B&W gaat opnieuw de gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met weer een laatste plan om te komen tot een nieuwbouw op de locatie 'De Woezel' op Schoonoord 23.

Door Nico Kuyt

Het vinden van een toekomstige bestemming voor de locatie, waar tot 2009 peuterspeelzaal 'De Woezel' was gevestigd, kent inmiddels een lange historie. In 2016 is een bestemmingsplan opgesteld voor zes grondgebonden woningen. Er is een inspraak gehouden en op locatie een informatieavond. Bij de omwonenden viel het plan niet in goede aarde. Het had te weinig draagvlak. Er zijn toen elf schriftelijke zienswijzen ingediend, waarvan één namens twee anderen en één namens 28 anderen. Het bestemmingsplan is verder niet meer vastgesteld. Vooral leefden er zorgen bij de omwonenden over de vermindering van het groen en de beleving van het water.

Alternatief plan

Vanuit de omwonenden is een alternatief plan naar voren gekomen voor een kleinschalig appartementengebouw met maximaal negen appartementen, bestaande uit drie lagen en een flauwe kap wat zorgt voor meer publieke ruimte en openbare parkeergelegenheid.

Het nieuwe plan is nu verwerkt in een nieuw bestemmingsplan. Ook hiertegen zijn weer negatieve zienswijzen ingediend. Zo stuiten enkele omwonenden zich tegen het gekozen bouwvolume op zo'n kleine plek, want dat tast het woongenot aan. Het gekozen ontwerp past totaal niet in de omgeving. Er wordt te dicht tegen bestaande de huizen gebouwd. Er zijn problemen met het bestemmingsverkeer. De parkeervoorziening zijn te smal. Een lager, wat groter gebouw met twee woonlagen past beter in de omgeving. Het extra verkeer geeft een onveilige situatie. En er is nog de inkijk vanuit het appartement in de tuin en de woning. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing van het concept bestemmingsplan.

Na een hoorzitting en voorbespreking in de raadscommissie Ruimte op 15 mei, poogt vervolgens de gemeenteraad deze op 31 mei vast te stellen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>