Logo deteylinger.nl
Foto: pr

Kruistocht tegen Teylings zwerfafval

  Politiek

Teylingen • D66-raadslid Edith Alkemade bindt de strijd aan tegen het zwerfafval. Zij dient hiertoe in de gemeenteraad van donderdag 5 juli een motie in.

Door Nico Kuyt

Alkemade constateert regelmatig zwerfafval in de binnen- en buitenruimte, waarbij een fors deel bestaat uit blikjes, plastic flesjes, lege pakjes sigaretten en peukjes. De rommel veroorzaakt gevaar voor de dieren die hiervan eten of erin verstrikt raken. Er zijn veel vrijwilligers in Teylingen die zich actief bezighouden met het opruimen van zwerfafval, maar niet al het afval kan worden opgeruimd, waardoor een deel verdwijnt in de natuur, al dan niet versplinterd door de maaiers van de weilanden en stukken groen. Daarnaast zijn er praktisch problemen, zoals lekke banden en verstopping van de kolken.

Met de motie vraagt Alkemade aan B&W om hieraan de komende vier jaar wat aan te doen, waaronder het stimuleren van inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en verenigingen om ook hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

Meer berichten