Bezwaren tegen nieuw bouwplan in de Herenstraat | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Op de plek van de snackbar en het Chinees restaurant moeten appartementen en horeca komen.
Op de plek van de snackbar en het Chinees restaurant moeten appartementen en horeca komen. (Foto: Jos Langeveld)
Voorhout

Bezwaren tegen nieuw bouwplan in de Herenstraat

  Politiek

Voorhout • Inmiddels zijn er twee bezwaren ingekomen tegen de realisatie van het bouwplan van Kales Holding B.V. voor de Herenstraat 118-120, de locatie Roadrunner/Restaurant China. De bedoeling is daar horeca met daarboven acht appartementen te plaatsen.

Door Nico Kuyt

Het verstrekken van de omgevingsvergunning is niet helemaal gelopen zoals het wel zou moeten. Kales Holding heeft een aanvraag ingediend en deze is gepubliceerd in De Teylinger van 2 augustus 2017. "Bij de gemeente is ingeschat dat het zou gaan om een uitgebreide (langere) procedure, maar het blijkt een reguliere procedure te zijn", zo maakt een woordvoerster van de gemeente desgevraagd helder. "Aan deze procedures hangen verschillende beslistermijnen. De beslistermijn voor de reguliere procedure is verstreken op 5 juni 2018. Aangezien de gemeente nog geen beslissing had genomen, is de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit is vervelend, omdat ook de gemeente, net als inwoners, zorgen heeft om het parkeren."

Brandbrief

Deze groep verontruste bewoners uit de Pr.Bernhardstraat en de Irenestraat hebben naar de gemeenteraad onlangs een brandbrief gestuurd. "Wij hebben als directe buren al een strijd gestreden met het inmiddels gestarte project Posterijen en met name om de parkeerdruk hiervan", zo leest de brief. "En nu deze acht appartementen met ongeveer anderhalve auto per woning, geeft een parkeerdruk wederom van twaalf plaatsen, en deze zijn absoluut niet in de wijk te vinden." Zij geven aan onaangenaam verrast te zijn dat de vergunning al is verleend.

Bezwaren tot half augustus

De van rechtswege verleende vergunning is op 5 juli 2018 aan de aanvrager bekend gemaakt. De inwerkingtreding wordt opgeschort totdat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken of, als bezwaar is gemaakt, zoals het nu het geval is, op het bezwaar is beslist. "We hebben de omwonenden direct geïnformeerd en hen gewezen op de bezwaarprocedure. Op 18 juli is de vergunning gepubliceerd in De Teylinger. Inmiddels hebben wij twee bezwaren binnen, waarmee wij het plan op de gronden van de ingediende bezwaren opnieuw kritisch gaan bekijken. De uiterste datum voor het indienen van bezwaar is 16 augustus 2018", aldus de woordvoerster.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>