Logo deteylinger.nl
Bestuurders op weg naar de ondertekening, midden in het veld vol dahlia's. | Foto: Willem Krol
Bestuurders op weg naar de ondertekening, midden in het veld vol dahlia's. | Foto: Willem Krol (Foto: willem krol)

Investering van 37 miljoen in 'de Bollenpolder van de toekomst'

  Politiek

Regio • Vertegenwoordigers van de Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en het Hoogheemraadschap Holland Rijnland tekenden op woensdag 29 augustus symbolisch voor de projecten rond het 'Toekomstbestendig bollenlandschap'.

Door Nico Kuyt

De ondertekening was bij Weijers Nurseries in de Hogeveensepolder in Noordwijkerhout. De weergoden waren het gezelschap niet gunstig, maar dat mocht de pret niet deren. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het vervolmaken van het plan voor de ontwikkeling van toekomstbestendige bollenlandschappen, om deze economisch robuust, duurzaam en beleefbaar te maken. Het geheel is een all-in en integraal programma door samenwerking van diverse partijen en ondernemers. Het gaat daarbij onder andere om het opschonen van het gebied met uitplaatsingen, slopen en herverkavelen, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de waterkwaliteit en het versterken van de recreatie. Ook voor de patrijs komt er verbetering. Die kwam vroeger veel voor, maar is in aantal afgenomen. Door 'rommelhoekjes' te scheppen, moet het straks weer beter gaan.

Zwengel

Bij het Rijk ligt het verzoek om een Regiodeal aan te gaan voor een bedrag van 15 miljoen euro voor de projecten. De streek stopt er zelf 22 miljoen in. Daarmee zou het totale investeringsbedrag op ruim 37 miljoen euro komen. In april 2019 is hier uitsluitsel over.

Start met Hogeveensepolder

Allereerst is binnen de Regiodeal de uitvoering in de Hogeveensepolder, maar die dient als een 'zwengel' voor de overige twaalf polders in de streek en naar andere in Nederland, aldus GOM-directeur Onno Zwart. Het programma is al begonnen en als het Rijk niet positief reageert, wordt het toch uitgevoerd. Zwart stelde evenwel dat de streek een streepje voor heeft op andere aanvragers voor een greep uit de rijkspot van 950 miljoen euro van de Regiodeal. Hij kent geen gebied in Nederland waar de samenwerking zo stabiel geregeld is en zo ver strekkend en met een hele hechte basis.

Kontje geven

De Commissaris van de Koning, Jaap Smit, sprak hulde over hoe de streek het heeft opgepakt en zelf de handen ineen slaat en zegde de ondersteuning van de provincie toe. "Het gaat erom elkaar een kontje geven. U kunt van ons verwachten wij met u meedenken.... We zetten onze schouders eronder en gaan samen aan de slag", aldus de Commissaris.

De provincie stuurt een aanbevelingsbrief voor het verkrijgen van de Regiodeal. Op hun beurt onderstreepten vertegenwoordigers van de Economic Board en VNO-NCW het belang voor het landschap, de ondernemers, de regio en Nederland.

Meer berichten