Logo deteylinger.nl
Foto: pr.

Nieuw college presenteert begroting: Lasten alleen met inflatie omhoog

  Politiek

Teylingen • B&W stelt de gemeenteraad voor om de lasten voor de inwoners van Teylingen niet extra te verhogen dan alleen met inflatie. En dat ondanks tegenvallende inkomsten voor de gemeente. Maar die kosten zijn vooral opgevangen door te schuiven met projecten naar latere jaren.

Door Nico Kuyt

De gemeenteraad gaat op donderdag 8 november een besluit nemen over het geld dat beschikbaar komt voor B&W. Het is het meest belangrijke besluit dat de gemeenteraad neemt. B&W stelt voor om te beknibbelen in de uitgaven. In maart zagen de inkomsten vanuit het Rijk er nog rooskleurig uit, maar in mei bepaald niet. De rijksgelden zijn de grootste inkomstenbron voor de gemeente. Met enig passen en meten is B&W er in geslaagd de raad een sluitende begroting aan te bieden. "Wij hebben veel tijd in moeten steken om de verslechtering van negen ton goed te maken en ook nog de ambities te dekken. We hebben het geld vooral gevonden door nog eens goed te kijken naar onze investeringsplannen en die op te schuiven. De begroting op te schonen. Dat heeft een significant bedrag opgeleverd", maakt wethouder Bas Brekelmans helder. Een voorbeeld van het verschuiven is het sportpark Elsgeest. Dat project ervaart enige vertraging, dus zijn de gelden naar later opgeschoven. In het kader van subsidies wordt gekeken naar een bezuiniging van vijf procent, maar B&W hoopt dat nog terug te draaien.

Jeugdzorg

Al met al is er nog geld over voor de ambities van de nieuwe gemeenteraad en B&W na de verkiezing dit voorjaar. Het grootste gedeelte van de begroting, bijna de helft, gaat op aan sociale doelen. Dat zijn de taken die het Rijk aan de gemeente heeft overgedragen rond de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en participatie. B&W zet in op preventie. Zo kunnen grotere problemen soms worden voorkomen. "We gaan gewoon met volle kracht door met transformatie van de jeugdwet, WMO en participatiewet. De jeugdwet gaat te langzaam. Daar moeten wij ons extra op inzetten en ook de kosten binnen de perken houden. Maar iedere jongere krijgt de zorg die nodig is. Bij de WMO gaat het om extra aandacht rond de mantel- en respijtzorg. En bij de participatiewet ligt de prioriteit op duurzame arbeidsrelaties voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt", aldus wethouder Arno van Kempen.

Bij de maatschappelijke zorg ligt de aandacht op het hebben van woonruimte voor bijzondere doelgroepen. Rond de kunst en cultuur komen de plannen voor de Ruïne van Teylingen de komende periode in beeld. Een 'pareltje', zoals B&W het noemt.

Bouwen

B&W wil inzetten op het bouwen. "Een maximale bouw om maximaal goed te kunnen wonen. Wij willen het bouwtempo goed vasthouden. En naast de traditionele productie ook een bouwprogramma voor spoedzoekers. Binnen het jaar moet daarvoor al wat klaar zijn," aldus Brekelmans. De komende periode zal ook de omgevings- en centrumvisie het levenslicht zien, integrale plannen. In de centrumvisie komen bijvoorbeeld zaken als uitstallingen, veiligheid en leegstand aan de orde om de winkels gezond en vitaal te houden. De duurzaamheid en participatie krijgen meer aandacht. "Het meenemen van mensen in de duurzaamheid. Hen op een zo goed mogelijke manier informeren", stelt wethouder Rob ten Boden. De energietransitie noemt hij nog een 'aardig dingetje'. Burgemeester Carla Breuer wijst op de participatie. "Er wordt al behoorlijk wat gedaan. Geen speeltuin komt er zonder participatie. Maar we willen nog een sport hoger. De mensen uitdagen met ons mee te denken." Als voorbeeld geeft zij het strategisch veiligheidsplan. Voor de veiligheid is extra geld nodig en wordt groots aangepakt. Te denken valt aan drugsnetwerken, criminaliteit, onderdrukking van mensen. Ook de jeugd en veiligheid krijgt ondersteuning waar nodig.

Lokale lasten

In de raadsvergadering van december gaat B&W de gemeenteraad de tarieven voorleggen van de lokale lasten voor het komende jaar. Het uitgangspunt voor de gemeente is dat het kostendekkend blijft. Voorgesteld wordt de cijfers met het inflatiepercentage van 2,3 procent te verhogen. De rioolheffing gaat evenals vorige jaren met 3 euro omhoog. Gemiddeld komen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden uit op 669 euro. 

Meer berichten