D66 wil mini-bos voor betere leefomgeving | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: Adrie van Duijvenvoorde
Teylingen

D66 wil mini-bos voor betere leefomgeving

  Politiek

Teylingen • Het is de rage op dit moment: het aanleggen van een bosperceel op een kleine plek. Een zogeheten 'Tiny Forest' is een dichtbegroeid, inheems bos ongeveer ter grootte van een tennisbaan. En die moet ook in Teylingen komen, vindt raadslid Edith Alkemade (D66). Zij gaat een motie daartoe in de gemeenteraad indienen.

Door Nico Kuyt

Het bos is een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in een buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. "Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit en daarmee de gezondheid van mens, dier en plant. De vele bomen in het minibos zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit en verminderen hittestress. Het relatief kleine oppervlak van het bos ervoor zorgt dat het gemakkelijk in het gebouwde gebied wordt ingepast. Hierdoor kunnen inwoners, jong en oud, genieten van de natuur, dichtbij huis. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit en maakt een omgeving klimaatbestendiger, zeker wanneer dit in de plaats komt van verhard oppervlak Het kan een milieu-educatieve werking hebben. Samen met bijvoorbeeld het onderwijs en andere partijen kunnen hier leerzame natuuractiviteiten worden gehouden," aldus Alkemade.

Kosten

Het project biedt volgens D66 een mooie kans om deel te nemen aan een landelijke innovatieve beweging. Een groot deel van de kosten wordt gedragen door IVN, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Voor de gemeente kost het bos naar schatting 20.000 euro, inclusief informatiebord en buitenlokaal, voor een plantsoen van 250 vierkante meter. Met de motie wil Alkemade bereiken dat B&W onderzoekt of een mini-bos ook in Teylingen haalbaar is.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>