Nog geen heldere richting voor aanpak Herenweg | De Teylinger
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deteylinger.nl
Foto: Nico Kuyt
Warmond

Nog geen heldere richting voor aanpak Herenweg

  Politiek

Warmond • Er is vorige week in de raadscommissie Ruimte nog geen helder model gekozen voor de herinrichting van de Herenweg. De commissie voerde een opiniërende discussie.

Door Nico Kuyt

De commissie vroeg in juni voor opnieuw een opiniërende bespreking. B&W zou per deeltracé vier varianten uitwerken. Het gaat daarbij om de Oosteinde en noordelijk deel Herenweg, om de Herenweg en Sweilandstraat tussen Laan van Oostergeest tot Bijleveldlaan, om het deel Bijleveldlaan tot kruising Padoxlaan en om de Oranje Nassaulaan. Voor elk van de onderdelen kan gekozen worden voor het standaard alternatief 'urgent' door net voldoende maatregelen te nemen. Er is ook nog het alternatief '30 km' en een alternatief 'alle wensen', voor de uitvoering van het gehele ontwerp. En tenslotte het 'cafetariamodel', waarbij de raad een eigen samenstelling aan maatregelen kiest. B&W stelde 'urgent' voor als voorkeursalternatief, dus alleen het noodzakelijkste, mede vanwege de kosten van bijna 2,1 miljoen euro. De '30 km' is namelijk geraamd op 3,1 miljoen en 'alle wensen' op bijna 6 miljoen.

Veiliger

Er volgde in de commissie een lange discussie, waarbij sommige fracties een tijdelijk standpunt innamen. Zo volgde de VVD de 'grondhouding' van B&W en neigde naar 'urgent' maar pinde zich nog niet vast. D66 sprak zich niet uit over de kosten. De herinrichting moet zorgen voor een veilige weg, voorrang voor het langzaam verkeer geven en zo duurzaam mogelijk uitgevoerd. Een '30 km' vanaf de Beatrixlaan had voor deze fractie de voorkeur. De fractie constateerde verder dat de kosten van de geluidsanering op onjuiste wijze waren versmolten met deze van de herinrichting. Het CDA wenste de optie '30 km', want er is een flinke toename de laatste jaren van langzaam en snelverkeer. Verder ook een verkeersremmer bij de kruising met de Wasbeeklaan, want die is gevaarlijk. Trilokaal had als eerste voorkeur het 'alle wensen'. Als dat financieel problematisch is, dan kon de fractie leven met '30 km'. In ieder geval moest de route onaantrekkelijk worden gemaakt. Zet in het midden een stoplicht die meer dan 5 minuten op rood staat. Voor de maatregelen moest gezocht worden naar goedkopere mogelijkheden, zoals de nieuwe 'plastic roads', waarbij de aanleg korter duurt, duurzamer is en ruimte voor kabels en leidingen. Voor de ChristenUnie moest het voor het langzaam verkeer veiliger worden en had de voorkeur voor '30 km'. De PvdA ging voor 'alle wensen' en GroenLinks wilde dat eigenlijk ook wel, maar hield zich nog wat de vlakte, want het was een incompleet verhaal.

Insprekers

Vooraf aan de bespreking kwamen nog drie inwoners inspreken. Van der Hulst wees erop dat delen van de Herenweg te smal zijn. Hij is geen voorstander van het op grote schaal inrichten van 30km zones, dan alleen het smalle eenrichtingsdeel van de Herenweg. Van Amerongen onderstreepte de duurzaamheid. En Slingeland stipte onder andere het toenemende langzaam verkeer aan. In zijn ogen is het is nu tijd voor snelheidsbeperkende maatregelen en meer ruimte voor fietsers en ander langzaam verkeer. B&W gaat nu een voorstel voorbereiden. Relatief de meeste steun kreeg '30 km'.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>