| Foto: pr.
| Foto: pr. Foto: pr.

Vragen over woningbouw in Groot Seminarie

Politiek

Warmond • Raadslid Joren Noorlander (D66) is in verwarring geraakt over de plannen voor het complex 'Groot Seminarie' in Warmond. Hij heeft hierover vragen aan B&W gesteld.

Door Nico Kuyt

Tijdens de presentatie in de raadscommissie Ruimte was Noorlander blij verrast met de plannen. Mariëngaarde zou 107 appartementen kunnen huisvesten, waarvan een deel voor jongeren, starters, ouderen en alleenverdieners. Ook zou het hele complex (Mariënhaven, Mariëngaarde, het nieuw te bouwen Mariënhof en omliggende parken en toegangsweg) in één geheel bekeken worden, zodat de algehele omgeving goed op elkaar zou aansluiten er een mooie samenhang ontstaat met het huidige groen, de historie, huidige en nieuwe bebouwing en met Park Klinkenberg.

Na een bezoek aan het Gemeentekantoor om de omgevingsvergunning in te zien, is bij Noorlander een verwarrend beeld ontstaan. Een aantal belangrijke punten zijn niet meegenomen in de vergunning, zoals de bestemming, die nog steeds 'wonen met zorg' is en het feit dat de vergunning alleen het complex Mariëngaarde betreft. Hij vraagt nu B&W onder andere of dit project en deze woningen niet uitermate geschikt zijn voor het huisvesten van jongeren, starters op de woningmarkt, alleenverdieners en ouderen en waarom de omgevingsvergunning niet is aangepast om deze doelgroepen ook een woningkans te geven in het vergrijzende Warmond. Of B&W erkent dat de toezegging is gedaan om het algehele complex in één duidelijk plan vorm te geven en waarom is dat met deze omgevingsvergunning niet gebeurd. En ziet B&W niet kansen om de parkeeroplossingen in het gehele gebied duidelijk vorm te geven met de mogelijke bouw van een parkeergarage onder de nieuwbouw van 'Mariënhof'. Vindt B&W een verstening van de parkachtige omgeving niet wenselijk en waarom wordt het parkeren dan niet integraal met de nieuwbouw bekeken, maar alleen op het complex Mariëngaarde gericht. B&W heeft 30 dagen om met een antwoord te komen.

Uit de krant