Afbeelding
Foto: Nico Kuyt

Meerderheid raad neemt begroting aan

Politiek

Teylingen • Een meerderheid van de gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met de begroting voor het volgend jaar. De ChristenUnie, het CDA en PvdA stemden tegen.

Door Nico Kuyt

Het CDA kon geen waarde hechten aan de begroting. Het ontbrak aan goede cijfers en duidelijkheid, volgens de fractie. Het was een potverteren. Ook de ChristenUnie wees erop dat er gat in zat van bijna 6,5 ton, die door een greep in de algemene reserves is gedicht. Het leek er op dat de begroting in een namiddag in elkaar geflantst was, zo verwoordde de partij de twijfel. Zo dacht ook de PvdA. Als enige oppositiepartij kon GroenLinks wel instemmen.

Belbus en beschut werk

Er werden door de verschillende fracties nog een aantal moties ingediend. Het CDA riep op om onderzoek te doen naar een lokaal vervoer, een soort belbus, iets voor de gemeente is. De raad was hier unaniem voor. Zo ook de moties van PvdA en VVD over doorontwikkeling monitor sociaal domein en preventie jeugdhulp en een CDA-motie over beschut werk. Een meerderheid haalde een motie van de PvdA rond de doorstroming sociale huurwoningen. Het tijdelijk wonen in leegstaande panden van de VVD haalde het niet. Ook een motie van D66 over bushokjes sneuvelde. En bij het Actieplan Fiets van D66 staakten de stemming. Deze komt in de raadscommissie terug.

Groen in de wijken

GroenLinks hield zijn motie over duurzaam bouwen aan, en komt er mee terug voor een bespreking in de raadscommissie Ruimte. Een onderzoek naar nachtelijk openbaar vervoer, een motie van D66 en VVD, kreeg wel de steun. En meer groen in de wijken van D66 en CDA kreeg alle handen in de lucht. Een meerderheid kregen de motie van de ChristenUnie over vergroening van het lokaal belastingstelsel. Maar een andere van deze fractie over het bewegen van organisaties waar de gemeente een verbinding heeft naar meer fairtrade, daar staakten de stemmen en schuift door naar de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie.

Er volgden nog enkele moties over duurzaamheid, jeugd, digitale overheid en communicatie door de gemeente, die het allemaal haalden. De lokale belastingtarieven zijn nog niet vastgesteld. Zoals gebruikelijk worden deze in de laatste vergadering van het jaar de gemeenteraad voor een besluit voorgelegd.

Uit de krant