APV wijziging tegelijkertijd in Hillegom, Lisse en Teylingen | De Teylinger
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deteylinger.nl
Foto: remco out
Regio

APV wijziging tegelijkertijd in Hillegom, Lisse en Teylingen

  Politiek

Regio • De gemeenteraad Van Hillegom zal in de eerstvolgende raadsvergadering unaniem instemmen met strengere maatregelen die nodig zijn om ondermijnende criminaliteit bestuurlijk beter te kunnen aanpakken, de openbare orde strenger te kunnen handhaven en de openbare ruimte beter te kunnen beheren. Ook in Lisse n Teylingen wordt deze wijziging voorbereid.

Door deze strengere maatregelen in alle drie de gemeenten wordt voorkomen dat een waterbedeffect ontstaat door lokale verschillen. In de huidige APV ontbreekt een aantal essentiële artikelen op het gebied van openbare orde waardoor de handhaving hiervan onvoldoende gewaarborgd is. Er zijn namelijk diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zowel lokaal als landelijk, die deze wijzigingen in de APV wenselijk maken. Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, wordt het mogelijk gemaakt strenger op te treden tegen een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat. Indien nodig, publiek openstaande gebouwen, eerder te sluiten en een nachtregister aan te leggen met meldingsplicht bij overdracht, beëindiging met meldingsplicht van de nachtinrichting. Voor de handhaving van de openbare orde en het behoud van een veilige en schone openbare ruimte betekent dit een verbod op overnachten (of voor anker liggen) in voor- en vaartuigen, tenzij in specifiek aangewezen gebieden. Maar ook het geven van gedragsaanwijzingen in geval van hinder op en om een woning of het verbod op hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water en zelfs verruiming van de mogelijkheid voor het inzetten van camera's. De inwerkingtreding van deze strengere regels is voorzien vóór januari 2019.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225518&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>