Herinrichting Herenweg opnieuw in de commissie | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
De herinrichting van de Herenweg is al jaren onderwerp van discussie. | Foto: archief
De herinrichting van de Herenweg is al jaren onderwerp van discussie. | Foto: archief (Foto: )
Warmond

Herinrichting Herenweg opnieuw in de commissie

  Politiek

Warmond • De herinrichting van de Herenweg lijkt een stap dichterbij. Nadat een meerderheid in de commissie Ruimte in oktober koos voor uitwerking van het plan '30 km', wordt op maandag 21 januari het nieuwe voorstel besproken.

Het college van burgemeester en wethouders legt dit besluitvormend raadsvoorstel vervolgens aan de gemeenteraad voor. De raad wordt voorgesteld om de uitwerkingsrichting '30 km' vast te stellen en een krediet van 3.766.500 euro beschikbaar te stellen voor verdere voorbereiding en uitvoering.


Uitgangspunt bij de participatie was verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers en voor langzaam verkeer, voetgangers en fietsers in het bijzonder. Gezien de reacties in de commissievergadering en de prioriteit voor langzaam verkeer en veiligheid, wordt de raad voorgesteld het alternatief '30 km' uit te werken tussen de Laan van Oostergeest en de Padoxlaan, rekening houdend met de genoemde punten Oosteinde-Wasbeeklaan, voetgangersoversteek Oranje Nassaulaan-Lommerlustlaan en de Warmonderhekbrug.

Voetgangers

In de uitwerking blijft het schelpenpad voor voetgangers aan het Oosteinde behouden. De bewoners van het Oosteinde hebben in grote getalen aangegeven het schelpenpad te willen behouden voor wandelaars, bewoners, recreanten en campinggasten. Langs het gehele tracé blijven de voorzieningen voor voetgangers. Bij de oversteek voor fietsers over het Oosteinde bij de Wasbeeklaan komen de twee verkeersremmers op het Oosteinde voor de oversteek. Bij de Warmonderhekbrug op de Oranje Nassaulaan wordt meer ruimte voor fietsers gecreëerd zodat zij veilig de auto's voor het stoplicht kunnen passeren. In het ontwerp zijn de nodige voetgangersoversteekplaatsen opgenomen als resultaat van de participatie. De voetgangersoversteek direct na het spoorviaduct aan de kant van de Lommerlustlaan krijgt extra maatregelen zoals verlichting, bebording en wegmarkering. De kruising bij de Albert Heijn met de voetgangersoversteek wordt verbeterd.

30-kilometerzone

De Laan van Oostergeest blijft het begin van de 30-zone. Een veiliger oversteek op deze plek wordt dan nog ontworpen. Het bestaande vrijliggende fietspad blijft behouden als voorziening voor fietsers tussen de Beatrixlaan en de Laan van Oostergeest. Het in te richten 30 km/u gebied loopt dan vanaf de Laan van Oostergeest tot de kruising met de Padoxlaan. Bij een inrichting als 30 km/u hoort geen wegindeling, de fietser rijdt op de rijbaan. Ingenieursbureau Movares heeft hier het fietsstraat profiel bij ontworpen. Dat is gebeurd in participatie en om de fietser meer aandacht en ruimte te geven. Het is een creatieve oplossing die ook in bestaande, gerealiseerde projecten in het land te vinden is. Omdat de Herenweg een doorgaande fietsroute is, is in participatie gekozen om de Herenweg voorrang te laten behouden boven de zijstraten.

Op maandag 21 januari spreekt de commissie Ruimte over het voorstel. Op donderdag 31 januari is de behandeling in de gemeenteraad gepland.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>