Logo deteylinger.nl
Foto: Nico Kuyt

Akoestisch onderzoek naar geluidsoverlast A44

  Politiek

Sassenheim • Wethouder Rob ten Boden moet een akoestisch onderzoek uitvoeren naar de geluidsoverlast van de A44, die loopt langs de Kagerbuurt.

Door Nico Kuyt

De PvdA heeft in 2016 een motie ingediend om als gemeente begin 2018 opnieuw een meting te laten uitvoeren naar de geluidsoverlast van de A44. Die vond vorig jaar niet plaats, want Rijkswaterstaat zou er eentje doen. Maar die laat op zich wachten. De PvdA wil nu dat B&W uitvoering geeft aan de motie en zette het op de agenda van de raadscommissie Ruimte. De verwachting is namelijk dat, in tegenstelling tot de eerdere meting, het geluid de grenswaarde overschrijdt, want de verkeersdrukte is na de crisis toegenomen. Bij een overschrijding dient Rijkswaterstaat maatregelen te treffen.

Niet wachten

De uitkomst van de bespreking in de commissie was vorige week helder. Ten Boden moet het onderzoek nu uitvoeren en niet wachten op Rijkswaterstaat. Daarnaast moet hij actief gaan lobbyen om de maatregelen in de eerste fase te laten terechtkomen van het meerjarenprogramma geluidsanering van Rijkswaterstaat. De resultaten van het onderzoek kunnen daarbij als munitie dienen. "Afwachten betekent de inwoners in de herrie laten zitten. Niet, ga rustig slapen tot meting van Rijkswaterstaat is geweest en duimen dat de A44 in fase 1 meegenomen wordt, want dan heb je dikke pech", meende Joost van Doesburg (PvdA).

Ten Boden gaat nu in gesprek met de Omgevingsdienst voor het uitvoeren van een onderzoek en bekijkt een eventueel lobbytraject.

Meer berichten