Logo deteylinger.nl
In het plan worden 28 woningen gerealiseerd op de hoek Endepoellaan-De Weiden. | Foto: archief
In het plan worden 28 woningen gerealiseerd op de hoek Endepoellaan-De Weiden. | Foto: archief (Foto: pr.)

Bouw woningen Hof van Liduina niet af te dwingen

  Politiek

Warmond • De conclusie van een juridisch onderzoek laat zien, dat de gemeente gezien de afspraken in de anterieure overeenkomst de start van de bouw en het daadwerkelijk realiseren van de 28 woningen van het plan 'Hof van Liduina' niet kan afdwingen.

Door Nico Kuyt

Ontwikkelaar Vorm heeft het plan tijdelijk in de ijskast gestopt vanwege de gestegen bouwkosten. In de overeenkomst met de gemeente zijn voor de 28 woningen op de hoek Endepoellaan-De Weiden maximale verkoopprijzen afgesproken. Vorm heeft geen aannemer kunnen vinden die er brood in ziet.

'Afspraak is afspraak'

In een bespreking heeft de raadscommissie Ruimte op 15 januari als voorlopige reactie aangegeven de ontwikkelaar aan de afspraken te laten houden onder ´afspraak is afspraak´. B&W heeft vervolgens juridisch laten kijken of een ingebrekestelling van Vorm mogelijk is, maar de gemeente kan de bouw niet kan afdwingen.

In de overeenkomst is opgenomen, dat de partijen in nader overleg treden als aan het project wegens ´onvoorziene omstandigheden´ geen uitvoering kan worden gegeven. Dat overleg loopt nu.

Hoogte verkoopprijzen

Gevraagd is dat Vorm gemotiveerd aantoont wat de oorzaak is van de voorgestelde prijsstijgingen. Dit is noodzakelijk om als gemeente te kunnen beoordelen of er sprake is van onvoorziene omstandigheden en hiermee aanpassing van de overeenkomst gewenst of gerechtvaardigd is. Indien niet, dan zal de gemeente richting Vorm aangeven, dat zij zich alsnog moeten houden aan de verkoopprijzen uit de anterieure overeenkomst.

Er wordt verder niet onderhandeld. Dit is echter onwenselijk omdat de consequentie hiervan is, dat Vorm voorlopig of helemaal niet tot de bouw van woningen over zal gaan.

Indien wél een aanpassing van de anterieure overeenkomst gewenst of gerechtvaardigd is, start B&W de onderhandeling met Vorm over de hoogte van de verkoopprijzen.

Meer berichten