Logo deteylinger.nl
Foto: P. Vooijs

Plan voor BMX-skatebaan van de baan

  Politiek

Voorhout • Er zijn vele inspanningen verricht maar blijkt inpassing van een BMX-skatebaan in Voorhout, rekening houdend met de wensen van de initiatiefnemers, niet mogelijk te zijn.

Door Nico Kuyt

Op 30 oktober 2017 hebben drie jeugdigen uit de wijk Oosthout een initiatiefvoorstel gedaan in de gemeenteraad voor de aanleg van een´urban skatebaan´. Als suggestie voor een plek noemden zijn park Wilgenhorst. Er kwamen echter berichten vanuit de buurt nabij het park dat men overlast verwachtte van een dergelijke skatebaan.

De gemeente heeft vervolgens gekeken naar mogelijke alternatieve locaties waar geen of minder risico op overlast aanwezig is. Echter, in Voorhout is er geen braakliggend stukje grond in eigendom van de gemeente ervoor. Alleen als een bestaand speelveld wordt omgevormd tot een BMX-baan. Het ruimtebeslag voor een dergelijke geasfalteerde baan is in de praktijk veelal groter is dan de omvang van een bestaande reguliere speelplaats. Als alternatieve optie is bekeken welke mogelijkheden er zijn in het Oosthoutpark. Een baan bij Foreholte vonden de jongeren te gevaarlijk. Er zijn daar altijd hangjongeren met drank en drugs, aldus de kinderen. En Sassenheim vonden ze veel te ver weg. Er is nog even gekeken naar de speelplaats aan de Spoorlaan, maar vanwege de lengte van de procedure van het wijzigen van het bestemmingsplan was deze optie voor de initiatiefnemers niet aantrekkelijk.

Een inpassing blijkt dus niet mogelijk en het project is gestopt. "Inmiddels zijn de jongeren ook op een leeftijd dat het voor hen niet meer de hoogste prioriteit heeft", merkt de raadsmemo droogjes op. Terugkijkend komt B&W tot de conclusie dat het in de praktijk niet eenvoudig is dergelijke initiatieven snel te honoreren. "Nog los van de beperkte financiële middelen loopt de gemeente vaak tegen grenzen en beperkingen aan zoals de lange duur van te volgen procedures, mogelijke weerstand van anderen en beperkingen die het gevolg zijn van de beperkte ruimte in het fysieke domein waar diverse functies concurreren met elkaar", aldus B&W.

Meer berichten