'Wel handhaving in 30 km/u-zones' | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
pr./CC0
Teylingen

'Wel handhaving in 30 km/u-zones'

  Politiek

Teylingen • Bij concreet gebleken gevaarlijke verkeerssituaties in 30 km/u-zones wordt door de politie gehandhaafd evenals bij excessen, antwoordt B&W op vragen van het CDA.

Door Nico Kuyt

In 2017 en 2018 zijn door de politie diverse bekeuringen uitgeschreven in verband met de overtreding van verkeersregels. De handhaving is echter lastiger als het gebied niet fysiek is ingericht als een 30 km/u-zone. De kans van slagen bij de rechter is niet groot, waardoor de politie en de BOA's ook zichtbaar handhaven door mensen aan te spreken op bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag. Dit is ook wat zij beiden regelmatig doen en wat inwoners en ondernemers ook onderling kunnen doen om een gedragsverandering te bewerkstelligen. En daar waar een 30 km/u-zone goed ingericht is, conform CROW richtlijnen, zal deze automatisch uitnodigen om ook deze verplichte snelheid aan te houden.

Prioriteiten

Omdat de manuren bij de politie schaars zijn, kan deze niet alle taken met dezelfde intensiteit vervullen. Dat betekent dat prioriteiten gesteld moeten worden. De gemeenteraad besluit over deze prioriteiten bij de vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid. Dit jaar wordt er een nieuw integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Dit meerjarenbeleid zal met input van partners, ondernemers, inwoners en raadsleden gemaakt worden en wordt eind 2019 voor vaststelling aan de raad voorgelegd. In het integraal veiligheidsbeleid 2014-2017 heeft de raad vijf prioriteiten gesteld. Als eerste de (woning)inbraken: In 2017 waren er 53 voltooide woninginbraken en in 2018 waren dit er 33. Dit is een daling van 38 procent. Als tweede de veiligheidsbeleving: Er is een stijging zichtbaar in de subjectieve veiligheidsgevoelens die inwoners van Teylingen ervaren. Zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 dat de 'veiligheid in de buurt' ten opzichte van 2015 is gestegen (van 7,5 naar 7,7). Als derde veilige uitgaansgelegenheden. Dan volgt alcohol en drugs. En de jeugdoverlast: In het geval van jeugd is er naast het regulier jeugdoverleg ingezet op diverse projecten samen met de jongeren en ouders. Samen met de ketenpartners, waaronder Jongerenwerk, Brijder, JGT, JPT en de politie is er een groep in kaart gebracht die overlast gaf. Onder regie van de gemeente zijn de ketenpartners met de ouders en jongeren in gesprek gegaan. Voor een aantal is een zorgtraject gestart. Inmiddels is er ook een jeugdwijkagent ingesteld.

"Door prioriteit te geven aan bepaalde veiligheidsthema's, wordt hier extra aandacht aan besteed en de bovenstaande resultaten en successen laten zien dat onze gezamenlijke inzet loont. Er wordt capaciteit ingezet op de prioriteiten die de raad stelt en hierdoor zijn positieve resultaten zichtbaar. De gemeente en de politie blijven zich inzetten om Teylingen veilig en leefbaar te houden", aldus B&W.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>