Afbeelding
Foto: pr

'Geen uitbreiding vluchten Schiphol'

Politiek

Teylingen • B&W mag van de gemeenteraad het Rijk het Teylingse geluid laten horen tegen een toename van het aantal vluchten van en naar Schiphol. Er moet zelfs juist ingezet worden op een vermindering daarvan.

Het CDA, met als mede-indiener ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, bracht een motie in de gemeenteraad met de uitspraak dat een verdere toename van het aantal (nacht)vluchten van en naarSchiphol niet acceptabel is. Geluidsoverlast en fijnstof verstoort het woonklimaat, de nachtrust en de gezondheid van de Teylingers. "De gezondheid van de Teylinger is belangrijker dan nog meer vluchten", vatte Sybrinne de Vries (CDA) het samen.

Motie

Wethouder Rob ten Boden hikte nog tegen een aantal punten aan, zoals dat er ingezet moet worden op een vermindering. Hij wilde dat graag geschrapt zien. Maar de indieners hielden echter vast aan de originele tekst. De motie werd niet aangepast. En er was ook een grote meerderheid voor.

Alleen de VVD kon niet instemmen. Robin Konings (VVD) wees erop dat Schiphol veel doet aan innovaties om een duurzamere luchthaven te worden. De motie zou zich volgens hem zich niet moeten richten op het aantal vluchten, maar op de hinder. Schiphol schept verder ook veel banen. Maar Sandra Groenendal (PvdA) wierp tegen dat Schiphol niet meer de banenmotor is, maar gaat zorgen voor klimaatproblemen. "Het gaat mij te ver dat er op enig moment ander vliegverkeer zal zijn. Wij moeten ons beperken tot nu", dacht ook Don Verhoeff (GroenLinks) anders. Met alleen de VVD tegen, werd de motie aangenomen. (NK)

Uit de krant