Logo deteylinger.nl
 | Foto: MV
| Foto: MV (Foto: )

Nieuwbouw scholen Rank en Kinderburg op Knorrenburgerlaan

  Politiek

Sassenheim • Als geschikte locatie voor de nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool De Rank heeft B&W het oog laten op Knorrenburgerlaan 2, de huidige locatie van De Kinderburg. De raadscommissie Welzijn gaat er op 8 april over spreken.

Door Nico Kuyt

Het schoolbestuur de Sophia Scholen, op 1 januari 2018 ontstaan?door een fusie van de katholieke Sophia Stichting en?het protestantse PCPO, heeft een aanvraag ingediend voor nieuwbouw. Op basis van het spreidingsplan voor de scholen in Sassenheim heeft het bestuur de wens uitgesproken om in elk kwadrant van Sassenheim één schoollocatie te hebben. Daarin past een nieuwbouw van basisschool De Kinderburg en basisschool de Rank op één locatie. Er heeft een locatieonderzoek en inpassingsstudie plaatsgevonden en hieruit kwam Knorrenburgerlaan 2 met een gebouw van twee lagen er als geschikt uit.

Bolwerk

Het door de Rank achtergelaten schoolgebouw op St. Antoniuslaan 15 zou met de nodige aanpassingen wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor de openbare basisschool Het Bolwerk.

Buurt

Afgelopen december heeft er een informatieavond voor de omwonenden van Knorrenburgerlaan 2 plaatsgevonden. Hier waren de reacties niet onversneden positief. Er werden daar zorgen geuit over de geluidsoverlast van spelende kinderen, toename van de druk op het verkeer, het parkeren, het halen en brengen door de ouders, het nu al te hard rijden, de hoogte van het nieuwe gebouw en het groen en water. Na de bespreking in de raadscommissie gaat B&W verder werken aan een definitief besluit over de locatie voor de nieuw te bouwen basisscholen.

Meer berichten