Logo deteylinger.nl
Foto: PR

Studie naar verbetering doorstroming N208

  Politiek

Sassenheim • Op drukke momenten stagneert de doorstroming op de N208 Van Pallandtlaan en N443 in Sassenheim. En in de toekomst neemt het verkeer alleen maar toe. Een studie is gedaan naar maatregelen die nodig zijn om die doorstroming te verbeteren. De impact van deze maatregelen is groot, mede omdat het langzaam verkeer niet meer gelijkvloers deze wegen kan oversteken. Op dinsdag 9 april gaat de raadscommissie Ruimte er opiniërend over spreken.

Door Nico Kuyt

De provincie Zuid-Holland heeft, in samenwerking met de gemeente, het onderzoek uitgevoerd. De constatering is dat de rotondes N208-N443 en N208-Parklaan op drukke momenten hun capaciteit hebben bereikt en het verkeersaanbod niet meer kunnen verwerken.

De N208 en N443 hebben een belangrijke functie in de bereikbaarheid van Sassenheim, Voorhout, Lisse en Noordwijkerhout. Het is één van de weinig oost-westverbindingen. De studie geeft aan dat in 2030 de verkeersdruk beduidend hoger ligt dan in de huidige situatie. Dat ligt voor de hand. Het is een gevolg van de woningbouw in onder meer Voorhout, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout.

Maatregelen

In de studie zijn diverse mogelijke oplossingen onderzocht, zoals (turbo)rotondes en verkeerslichtenkruispunten. Een voorrangskruispunt zonder verkeerslichten doet vanwege te weinig capaciteit niet mee. De tussentijdse conclusie van de studie is dat er één effectieve variant is. In het kort komt deze erop neer op de aanleg van een zogeheten knierotonde op de kruising van de N208-N443-Hoofdstraat. Een knierotonde is een specifieke vorm van een turborotonde.

Voor de kruising N208-Parklaan is een gewone turborotonde in gedachte. De rijstrook tussen de beide rotondes vanaf de A44 richting Voorhout en Lisse wordt verdubbeld. Met deze maatregelen verbetert de doorstroming en kan de toekomstige groei van het verkeer worden opgevangen.

Barrière

Met de aanpassingen zal evenwel de barrièrewerking van de N208 en N443 sterk toenemen. Bij beide rotondes steekt nu langzaam verkeer over. Voor hen is het op dit moment al lastig om naar de overkant te komen en met de aanpassingen al helemaal niet en ook niet wenselijk. Een eerste verkenning is gedaan naar een oplossing. De conclusie is dat er mogelijkheden zijn voor één fietstunnel of meer. Dat betekent dat de situatie voor het langzaam verkeer sterk verbetert.

Het totale pakket van maatregelen heeft evenwel een grote impact, met name voor de directe omgeving. In een aantal gevallen komt de weg dichter bij woningen te liggen, zijn er gevolgen voor uitritten en mogelijk akoestische gevolgen. Het pakket vraagt tevens een investering van miljoenen. Een deel kan geput worden uit het potje voor de komst van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), maar dat dekt niet alle kosten. De provincie geeft aan voor een bijdrage ook naar de gemeente en de regio te kijken. Naar verwachting wordt het een forse kostenpost voor de gemeente.

Nog geen besluit

Op dit moment is er nog geen besluit genomen. Er is verkennend gekeken naar de mogelijkheden, maar nog geen voorkeursoplossing bepaald. De komende tijd wordt de gemeenteraad en de belanghebbenden gepolst. Belanghebbenden zijn de direct aanwonenden, inwoners van Sassenheim, scholieren, scholen, bedrijven en instellingen.

Na de bespreking door de raadscommissie op 9 april zal in die maand een informatiebijeenkomst worden gehouden. Dan volgt een verdere uitwerking onder andere door een werkatelier met belanghebbenden. Uiteindelijk moet het naar een besluit gaan leiden.

Meer berichten