Logo deteylinger.nl
Inspreker Clement uit zijn zorg aan de raadsleden over het functioneren van de GOM.
Inspreker Clement uit zijn zorg aan de raadsleden over het functioneren van de GOM. (Foto: Nico Kuyt)

Opnieuw klacht van ondernemers over Greenport Ontwikkelings Maatschappij

  Politiek

Teylingen • In de gemeenteraad klonk op 28 maart opnieuw een klacht over het functioneren van de Greenport Ontwikkeling Maatschappij (GOM). Die doet niet waartoe deze is opgericht, stelt inspreker Clement.

Door Nico Kuyt

Clement verwoordde de bedenkingen die onder de telers leven rond de huidige praktijk van de GOM. Hij benadrukte dat de ondernemers aanvankelijk zeer positief waren over de komst van de GOM. Die ontstond uit zorg over de druk op het areaal voor de bollenteelt. Men voorzag door het opschonen van de GOM van sterk verouderde opstallen en door verkaveling een sterke groei van de oppervlakte per bedrijf. Maar de praktijk is naar de mening van Clement wel anders. De GOM zet een bedrijventerrein op en een villawijk op een perceel van eerste klas goed ontsloten bloembollenland. Verleent medewerking aan de bouw van totaal zo'n 600 GOM-villa's in het buitengebied, alles onder het mom van het behoud van de Bollenstreek. Het sloopt grote gebouwen van voormalige exporteurs, nog goed geoutilleerd en onderhouden en voorzien van moderne klimaatcellen. "Deze kapitaalvernietigende projecten worden deels bekostigd door de bouw van GOM-woningen. Na zo'n operatie blijft uiteindelijk een stukje land over van hooguit 1,5 ha voor de telers wat ook nog eens aan alle kanten geert en omsloten is door GOM villa's. Het zijn dit soort activiteiten die ons kwekers van het GOM heeft doen vervreemden. Wat is werkelijk nodig? Groei naar circa 3.000 ha bollengrond. Door verkaveling komen tot rechte goed ontsloten kavels van minimaal 5 ha. Stoppen met het bouwen in het buitengebied van die zogenaamde GOM-woningen. Bij het vrijkomen van grote gebouwen zoeken naar invulling door groeiende kwekerijen, die nu vaak op eigen locatie de meters weer opbouwen die door het GOM zijn gesloopt", aldus Clement die de gemeenteraad opriep om vooral wakker te blijven en de plannen van de GOM kritisch te toetsen of het in het belang is voor de bollenteelt in de streek.

Meer berichten