Logo deteylinger.nl
Foto: SKvD

Commissie praat over nieuwe inzameling afval

  Politiek

Teylingen • De raadscommissie Bestuur gaat op woensdag 10 april verder spreken over een nieuwe afvalinzameling om het scheiden bewuster te maken en te bevorderen. B&W heeft enkele scenario's opgesteld.

Door Nico Kuyt

De varianten verlopen in een toenemende mate van een beter scheiding. De scenario´s zijn verdeeld in eentje voor de laagbouw en de hoogbouw. In een eerste variant voor de laagbouw blijft de huidige inzameling ongewijzigd met uitzondering van de plastic, drinkpakken en blik (PMD). In plaats van zakken wordt deze ingezameld met mini -containers. Bij een tweede variant krijgt het restafval een kleine container, wellicht van 80 liter, zodat er minder in kan. De huidige grote van 140 liter verdwijnt. In een derde variant wordt de container voor het restafval minder vaak opgehaald, bijvoorbeeld een keer per vier weken in plaats van om de week. Bij een vierde variant krijgen de huishoudens helemaal geen container voor restafval meer, maar worden in de wijk ondergrondse containers daarvoor geplaatst. Bij een vijfde behouden de huishoudens hun huidige container voor restafval, maar wordt een betaling per aanbieding ingevoerd. Een zesde komen er ondergrondse containers voor restafval gecombineerd met betaling.

Binnen de genoemde varianten zijn nog extra opties en een mix mogelijk, zoals het inzamelen van het restafval naar eens in de vier weken, het niet overgaan tot minicontainers voor PMD en een inzamelen elke week van GFT in de zomermaanden. Ook het beschikbaar stellen van keukenemmertjes van 10 liter voor op het aanrecht en bio-zakjes voor GFT kan worden gedacht.

Hoogbouw

Ook voor hoogbouw zijn enkele scenario´s opgesteld. De eerste voorziet in ondergrondse containers voor PMD-afval en verzamelcontainers voor GFT-afval. In een tweede zijn er minder ondergrondse containers. Een aantal van de huidige wordt herbestemd voor PMD en een aantal voor papier. Bij de hoogbouw worden verzamelcontainers voor GFT geplaatst. Een derde variant is de eerste, maar wordt als extra een betaling ingevoerd. Een vierde is de tweede variant, maar met betalen. Als gewenning voor het niet meer ophalen van PMD en papier kan gekozen worden het aantal ondergrondse containers even nog niet verminderen en het ophalen voorlopig behouden. Er kan een container voor GFT bij de flat worden geplaatst met een slot. En er kunnen keukenemmertjes van 10 liter voor op het aanrecht en de biozakjes beschikbaar worden gesteld. Na de periode van gewenning volgt dan het herbestemmen van een aantal containers naar papier en PMD en zal de inzameling daarvan stoppen.

Na de bespreking wordt een aantal varianten verder uitgewerkt en gaat rond de zomer de gemeenteraad er weer over spreken.

Meer berichten