Logo deteylinger.nl
Foto: pr./www.gomdb.nl

Eikenhorstlaan aanwijzen voor GOM-woningen

  Politiek

Voorhout • B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de bouwlocatie tussen de Eikenhorstlaan, Van den Berch van Heemstedeweg en Teylingerdreef aan te wijzen als gebied voor de realisatie van circa 60 woningen voor de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM).

Door Nico Kuyt

Door de afdrachten aan de GOM van 165.000 euro per kavel om op de locatie te mogen bouwen, genereert de GOM inkomsten voor het opschonen van het bollenlandschap elders. In het verleden is afgesproken dat de GOM in de streek op deze wijze de rechten van 600 Greenportwoningen in het buitengebied mag verkopen. Het oog als mogelijke locatie valt nu op het stuk grond nabij de Eikenhorstlaan. De 60 woningen in het dure segment levert de GOM tussen de 8 en 10 miljoen euro op. "Dit is daarmee de eerste grote locatie voor GOM-woningen in Teylingen. Doel van het realiseren van de GOM woningen is om een belangrijke bijdrage te leveren voor de noodzakelijke herstructurering van het bloembollencomplex alsmede om te voorzien in een specifieke woningbehoefte. Teylingen maakt deel uit van de Greenport Duin- en Bollenstreek met het bloembollencomplex als belangrijke economische drager. Ook is het bloembollencomplex bepalend voor het landschap. Terwijl de internationale concurrentie groter wordt, drukken ook andere ontwikkelingen als woningbouw, bedrijfsuitbreiding en verrommeling, door bijvoorbeeld leegstand, op het bloembollengebied. Herstructurering is daarom noodzakelijk. Met de 60 woningen wordt versneld uitvoering gegeven aan het volbrengen van de herstructureringsopgave en te werken aan het vitale landschap in Teylingen en de Duin- en Bollenstreek", zo motiveert B&W zijn besluit om de locatie de gemeenteraad voor te leggen. Als voorbeeld van eerder gerealiseerde herstructurering noemt B&W de sloop van ruim 11.000 vierkante meter bedrijfsopstallen aan de Torenlaan in Voorhout en het opruimen van de fundering en restanten van de in 2002 door brand vernietigde bollenschuur aan de Loosterweg-Zuid.

De bespreking over de 60 woningen gaat op maandag 15 april in raadscommissie Ruimte plaatsvinden. De gemeenteraad neemt vervolgens op 25 april een besluit. Overigens kan aan deze ontwikkeling geen invulling worden gegeven aan de gebruikelijke eis van 35 procent sociale woningen, zo geeft B&W aan. Evenmin aan een storting in het gemeentelijke bouwfonds voor sociale woningbouw om deze elders te realiseren. Dit omdat al aan de GOM een financiële afdracht gedaan moet worden.

Meer berichten