Discussie over huisvesting voor arbeidsmigranten | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: nsl

Discussie over huisvesting voor arbeidsmigranten

  Politiek

Teylingen • De raadscommissie Ruimte gaat opiniërend spreken over een verandering van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Door Nico Kuyt

Al geruime tijd zijn er problemen met de huisvesting van arbeidsmigranten. De aantallen arbeidsmigranten zijn fors en het vinden van huisvesting- logiesmogelijkheden is een enorme uitdaging. B&W is van mening dat er dringend behoefte is aan extra logiesplekken. Binnen de huidige beleidsregel is huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk in karakteristieke panden en agrarische woningen in het buitengebied en panden in het stedelijk gebied, anders dan woningen. Vasthouden aan dit beleid levert op korte termijn te weinig mogelijkheden op.

Complexen

B&W heeft een notitie opgesteld waarover de commissie van gedachten kan wisselen. B&W heeft hierin ook zijn voorkeur uitgesproken. De voorkeur gaat uit naar het realiseren van (een) nieuw op te richten logiescomplex(en), waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar een passende locatie. B&W denkt aan een groter complex, waarbij voorzien kan worden in een professionele beheersvorm. Op die wijze kan gezorgd worden voor een situatie die geen tot weinig overlast voor de omgeving tot gevolg heeft en waarbij sprake is van een goed leefklimaat voor de arbeidsmigranten. Eventueel kan de huisvesting gecombineerd worden met deze van andere doelgroepen, zoals starters, mensen uit de maatschappelijke opvang, gescheiden mensen en statushouders.

Onlangs is al gestart met een pilotproject voor de tijdelijke huisvesting van 'spoedzoekers' aan de Teylingerdreef in Voorhout.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>