Meerjarenperspectief in Kadernota in de min | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay

Meerjarenperspectief in Kadernota in de min

  Politiek

Teylingen • B&W gaat binnenkort de Kadernota voor 2020-2023 de gemeenteraad voorleggen. De Kadernota is een opstap voor Begroting in het najaar. De jaren laten op dit moment een oplopend tekort zien.

Door Nico Kuyt

De meerjarenperspectief 2020-2023 laat in 2020 een licht tekort zien van 143.000 euro. In de jaren erna loopt het naar schatting op tot circa 1 miljoen. De belangrijkste oorzaken van het negatieve meerjarenperspectief zijn de tekortschietende rijksmiddelen voor de uitvoering van de jeugdhulp, hogere lasten van gemeenschappelijke regelingen en een prijskaartje aan het verder invullen van de ambities van de gemeente.

Maatregelen

Om de financiële positie te verbeteren stelt B&W maatregelen voor langs vier stappen. De eerste is het verwerven van extra inkomsten, zoals inzetten op meer subsidies, plaatsen reclame borden, verkoop van vastgoed, exploiteren van zonneweiden en andere duurzame alternatieven en een hogere algemene uitkering door extra gelden voor jeugdzorg. In stap twee wordt oud voor nieuw ingeruild, zoals de bedrijventerreinenvisie laten vervallen en de bijdrage Greenport omlaag. Als derde volgt het verminderen van kosten, bijvoorbeeld door het uitstellen van investeringen en ambities, het uitstellen handhaving buitengebieden, verlagen kwaliteitsniveau buitenruimte, de kaasschaafmethode toepassen en groenbeheer laten uitvoeren door inwoners daar waar mogelijk. Alleen als de eerste drie stappen geen afdoende soelaas bieden, volgt bij uitzondering een greep in de algemene reserve.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>